Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Giuse Phùng Văn Thông Minh - Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  - Giuse Nguyễn Ngọc Thông. -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Gia Đình Phúc Âm Giáo Xứ Tân Thái Sơn Mừng Bổn Mạng

Gia Đình Phúc Âm Giáo Xứ Tân Thái Sơn Mừng Bổn Mạng

Gia Đình Phúc Âm Giáo Xứ Tân Thái Sơn Mừng Bổn Mạng

 

 

Vào lúc 17giờ30 chiều thứ năm  10/07/2014 tại nhà thờ Tân Thái Sơn, trong thánh lễ dành cho thiếu nhi, Gia Đình Phúc Âm Giáo xứ Tân Thái Sơn đã hiệp thông tham dự thánh lễ kính thánh nữ An-nê Lê Thị Thành (tử Đạo) mừng Bổn mạng. Thánh lễ do cha phụ tá Giu-se Nguyễn Hoàng Thanh chủ sự.

 

Trước khi bước vào thánh lễ, các thành viên trong gia đình Phúc Âm đã triển khai hàng ngũ rước cờ hiệu Thánh Nữ và cha chủ tế tiến lên bàn thờ trong lời ca nhập lễ của ca đoàn Thiên Thần.

 

Tham dự thánh lễ, ngoài các em thiếu nhi trong giáo xứ đang chuẩn bị lãnh các Bí Tích Khai Tâm và Thêm Sức, còn có quý tu sĩ và Quý chức HĐMV và đại diện các đoàn thể trong giáo xứ.

 

Mở đầu thánh lễ, cha chủ sự đã mời gọi cộng đoàn cùng nổ tràng vỗ tay chúc mừng Gia Đình Phúc Âm nhân ngày mừng Bổn Mạng.

 

Sau bài công bố Tin Mừng (Mt:10,17-22) của Thầy Phó tế, cha chủ sự đã chia sẻ ngắn gọn về ý nghĩa của bài Tin Mừng, đồng thời ngài điểm lại một vài nét về tiểu sử Thánh Nữ An-nê , qua đó ngài hướng lòng cộng đoàn noi gương bắt chước các nhân đức mà Thánh Nữ đã thể hiện trong cuộc sống gia đình lúc sinh thời, nhất là sự thể hiện lòng tin vào Chúa, nhất quyết yêu mến và chọn Chúa cho dù phải bị tra tấn và hy sinh tính mạng vì Chúa.

 

Sau bài chia sẻ Tin Mừng của cha chủ sự, với phần lời nguyện tín hữu do thành viên gia đình Phúc Âm phụ trách, thánh lễ được tiếp tục trong bầu khí nghiêm trang và sốt mến của toàn thể Cộng Đoàn.

 

Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha chủ sự cũng đã thay mặt Gia đình Phúc Âm cảm ơn Cộng đoàn đã tham dự thánh lễ mừng Bổn Mạng của Gia Đình Phúc Âm hôm nay.

 

Thánh lễ được kết thúc vào lúc 18 giờ 30 trong bầu khí vui tươi và phấn khởi của mọi người, nhất là các thành viên trong gia đình Phúc Âm Giáo xứ Tân Thái Sơn.

 

Xin Chúc Mừng Gia Đình Phúc Âm nhân ngày mừng Bổn Mạng. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Nữ An-nê, ban cho các thành viên trong gia đình Phúc Âm được nhiều hồng ân, để tiếp tục phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân qua các sinh hoạt tông đồ hằng ngày.

 

Tin Bài và hình ảnh: Giuse Trần Đình Cánh

 

Một số thông tin về Gia Đình Phúc Âm Giáo xứ Tân Thái Sơn:

 

Tiền Thân của Gia Đình Phúc Âm

 

Năm 1980, Cha Cố Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang Huy, từ Kon-tum về cư ngụ tại Giáo xứ Tân Thái Sơn. Với công việc mục vụ tại Giáo xứ Tân Thái Sơn do Cha Cố Đa-minh làm Chánh xứ vẫn còn nhiều khó khăn, cùng với sự mời gọi, Cha Cố Gio-an B. đã trợ giúp cách đặc biệt cho Cha Cố Đaminh qua các cử hành mục vụ thường ngày. Cũng trong thời gian này, Cha Cố Nguyễn Quang Huy đã thành lập và mời gọi được nhiều giáo dân trong Giáo xứ Tân Thái Sơn gia nhập Tu Hội Đời Phúc Âm theo Tông Huấn “Giáo Hội Mẹ Quan Phòng” do Đức Cố Giáo Hoàng Pi-ô XII ban hành ngày 02/02/1974.

 

Ngày 15/03/1991, Cha Đaminh Bùi Quang Tuyến được bề trên chuyển đi Xứ Nghĩa Hòa, đồng thời bổ nhiệm Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thục về làm chánh xứ Tân Thái Sơn.

 

Ngày 29/08/1993, Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta qua đời. Cha Gio-an B. Nguyễn Văn Thục kế nhiệm bề trên Tu Hội Đời Phúc Âm.

 

Năm 1994, TGM bổ nhiệm Cha Gioan B. Nguyễn Văn thục về làm Chánh xứ Tân Chí Linh, Cha Giuse Maria Đinh Cao Tùng về làm chánh xứ Tân Thái Sơn.

 

Ngày 05/05/2001, Cha Gioan B. Nguyễn Văn Thục qua đời tại Giáo Xứ Tân Chí Linh.

 

Hình thành Gia Đình Phúc Âm:

 

Ngày 10/01/2003, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sài Gòn đã ban hành sắc lệnh thành lập Hiệp Hội Gia Đình Phúc Âm.

 

Đức Hồng Y Tổng Giám Mục ủy quyền cho Cha Cố Giuse Maria Đinh Cao Tùng – Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh – và Cha Phanxico Assisi Lê Hoàng Chương, cùng tổ chức và điều hành Hiệp Hội Gia Đình Phúc Âm Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

 

Cha Cố Giuse Maria Đinh Cao Tùng- chánh xứ Tân Thái Sơn- là cha linh hướng đầu tiên của Gia Đình Phúc Âm xứ Tân Thái Sơn.

 

Năm 2009 Tòa Giám Mục Bổ nhiện Cha Phê-rô Nguyễn Quốc Túy làm chánh xứ tân Thái Sơn thay thế Cha Cố Giuse Maria được nghỉ hưu. Tiếp tục kế nhiệm Cha Cố Giuse Maria , là linh hướng của Gia Đình Phúc Âm Xứ Tân Thái Sơn.

 

Mục Đích và Sứ Mạng

 

Phụng Sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo Hội

 

Sống Đạo và hoạt động tông đồ theo hướng dẫn của HĐGM Việt Nam trong thư chung 1980 “Sống Phúc Âm giữa lòng Dân Tộc”, và thư chung 2005 “Sống Lời Chúa” dưới sự Linh Hướng của Linh Mục chánh xứ và Linh Mục đặc trách do Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận bổ nhiệm (GL.317) .Đây là sứ mạng đặc thù của Hiệp Hội Gia Đình Phúc Âm.

 

Lễ Bổn Mạng:

 

Gia Đình Phúc Âm Giáo xứ Tân Thái Sơn chọn Thánh Nữ An-nê Lê Thị Thành (Tử Đạo – Lễ ngày 12/07) Để tôn vinh và noi gương chứng nhân Tin Mừng của Thánh Nữ.

 

Sinh Hoạt:

 

Mỗi tối thứ ba hằng tuần: Chầu Thánh Thể - học hỏi Lời Chúa – Giáo Huấn Hội Thánh – Quy chế Gia Đình Phúc Âm và cầu nguyện cho thành viên còn sống cũng như đã qua đời.

 

Hàng Tháng Cha Linh Hướng hoặc Thầy giúp xứ được ủy nhiệm sinh hoạt với các thành viên vào ngày cụ thể.

 

Buổi sáng thứ năm hàng tuần củ hành giờ Kinh Phụng Vụ tại nhà Chầu Thánh Thể.

 

Định Hướng:

 

Sống chứng nhân Tin Mừng trong đời sống hàng ngày theo linh đạo và quy chế của Gia Đình Phúc Âm

 

Đoàn kết, xây dựng Gia Đình Phúc Âm giáo xứ ngày càng phát triển thêm.

 

Cộng tác với Cha xứ, HĐMV Giáo xứ, tham gia các sinh hoạt trong Giáo xứ, liên kết với các Đoàn thể, xây dựng một Cộng Đoàn hiệp nhất, yêu thương và phục vụ.

 

Kết hợp với các đoàn thể khác trong cũng như ngoài giáo xứ qua việc tông đồ bác ái.

 

Luôn sống theo Linh Đạo Gia Đình Phúc Âm: Đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày – thực hành Lời Chúa bằng những việc làm cụ thể, góp phần phát triển xã hội và cộng tác trong việc xây dựng Giáo Hội.

 

(Một số hình ảnh ngày lễ mừng Bổn Mạng 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3686
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  25
 Hôm nay:  1383
 Hôm qua:  2250
 Tuần trước:  28441
 Tháng trước:  92447
 Tất cả:  11641863

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn