Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Tháng 03 - Tháng Kính Thánh Giuse

Tháng 03 - Tháng Kính Thánh Giuse

Tháng 03 - Tháng Kính Thánh Giuse

 

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giê-su, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con Bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. (những ngày lễ Công Giáo 2015-2016 trang 53)

 

Kinh Thánh Giu-se Quan Thầy

Chúng con lạy ơn ông thánh Giuse, thuở xưa thánh Thiên thần hiện đến yên ủi Người rằng: Giuse là con Vua thánh Đavít chớ lo sợ sự làm bạn cùng Rất Thánh Đồng trinh Maria làm chi, vì chưng Con Người đã chịu thai trong lòng Người, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà có; vậy Người sẽ sinh một Con trai cùng sẽ đặt tên là Giêsu.

Chúng con xin ông thánh Giuse cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng, đã chọn ông thánh Giuse cho được làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ, thì chúng con xin Đức Chúa Trời giúp sức cho chúng con được lòng kính ông thánh Giuse là quan thầy chúng con ở thế gian này, cho đáng chịu ơn Người bầu chủ chúng con trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 

Kinh Ông Thánh Giuse bầu cử

Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà, là Đấng đã làm bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con. Thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như   vậy. Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng hề mắc tội Tổ Tông truyền; cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh là phần sản nghiệp Đức Chúa  Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng, và quyền phép Người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

 

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời, xin gìn giữ chúng con. Xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rày chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy. Cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và cậy trông vì quyền thế Người cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên Thiên đàng. Amen.

 

Kinh khấn Thánh Giuse Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn.


Lạy Cha Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu.

Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng : "Trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin".

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con.

Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bầu chữa cho chúng con bên tòa Chúa.

Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (...) xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha.

Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con.

Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.

 

Kinh Cầu Thánh Giuse

 

-Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

-Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

-Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

-Chúa Kitô nghe cho chúng con

Chúa Kitô nhậm lời chúng con

-Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật

Thưa: Thương xót chúng con

-Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật

-Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật

-Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời

-Rất Thánh Đức Bà Maria

Thưa: Cầu cho chúng con

Ông thánh Giuse

Ông thánh Giuse là con vua Đavit có danh tiếng

Ông thánh Giuse là sự sáng các thánh Tổ phụ

Ông thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời

Ông thánh Giuse là Đấng thanh tĩnh gìn giữ Đức Mẹ Đồng Trinh

Ông thánh Giuse dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời

Ông thánh Giuse hằng bênh vực Đấng Kitô

Ông thánh Giuse làm đầu coi sóc mọi việc trong nhà Đức Mẹ

Ông thánh Giuse là đấng rất công bằng

Ông thánh Giuse là đấng rất thanh tịnh

Ông thánh Giuse là đấng rất khôn ngoan

Ông thánh Giuse là đấng rất mạnh bạo

Ông thánh Giuse là đấng rất vâng lời chịu lụy

Ông thánh Giuse là đấng rất trung nghĩa

Ông thánh Giuse là gương sự nhịn nhục

Ông thánh Giuse mến sự khó khăn

Ông thánh Giuse là mẫu mực các kẻ làm ăn

Ông thánh Giuse làm cho cách ăn nết ở mọi nhà nên trọng

Ông thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh

Ông thánh Giuse là đấng mọi nhà phải cậy nhờ cho được vững vàng

Ông thánh Giuse yên ủi các kẻ khốn nạn

Ông thánh Giuse làm cho kẻ liệt lào được cậy trông

Ông thánh Giuse là quan thầy các kẻ mong sinh thì

Ông thánh Giuse là đấng các ma quỉ khiếp sợ

Ông thánh Giuse phù hộ gìn giữ Hội thánh

-Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

Thưa: Chúa tha tội chúng con

-Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

Chúa nhận lời chúng con

-Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

Chúa thương xót chúng con

-Đức Chúa Trời đã đặt ông thánh Giuse làm chủ nhà Người

Thưa: Cùng ban quyền coi sóc mọi sự thuộc về Người

 

-Lạy Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng đã định liệu một việc cả thể quá, lưỡi chúng con nói ra chẳng được, là đã thương chọn ông thánh Giuse cho được làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa con, thì chúng con xin Chúa con ban cho chúng con là kẻ kính nhận ông thánh Giuse là quan thầy chúng con ở thế gian này, đáng chịu ơn Người bầu chủ chúng con trước mặt Chúa con, là Đấng hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

 

NGẮM BẢY SỰ VUI BUỒN ÔNG THÁNH GIUSE

(Bản Văn Địa Phận Thái Bình)

 

1.- Ở bạn rất thanh sạch Đức bà Maria Thánh Giuse vinh hiển!

Lòng ông Thánh Giuse đã phải chịu buồn bã sầu não, cùng bối rối nghi nan khi phải lìa bỏ bạn Cực thanh tịnh Người. Song ông Thánh Giuse lại được sự vui mừng, khi thấy Thiên Thần tỏ ra cho Người sự mầu nhiệm Ngôi thứ Hai xuống thế làm người, thì biết sự vui mừng ấy rất cả thể là ngần nào!

Chúng con xin Ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, yên ủi linh hồn chúng con bây giờ, và trong những sự đau đớn sau hết, cho chúng con khi sống, khi chết, được vui mừng như ông Thánh Giuse, sống và được chết lành trong tay Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ.

(01 Kinh Lạy Cha, 01 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh)

2.-  Ở Đấng tổ phụ rất có phúc! Thánh Giuse vinh hiển!

Đức Chúa Trời đã chọn làm Cha nuôi Ngôi Thứ Hai xuống thế làm Người, Người đã phải chịu sự đau đớn khi xem thấy Đức Chúa Giêsu thơ ấu sinh ra cách khó khăn dường ấy; song người đã được vui mừng, khi nghe thấy tiếng thiên thần hát mừng êm ái dịu dàng, và được xem thấy những sự lạ lùng đêm sáng láng ấy. Chúng con xin Ông Thánh Giuse vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, ban cho chúng con khi chết đoạn, được đến nghe lời ngợi khen Thiên Thần hát. Và hưởng phúc sáng láng Thiên Đàng.

(01 Kinh Lạy Cha, 01 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh)

3.- Ở Đấng rất vâng lời chịu lụy, hằng noi giữ lề luật Đức Chúa Trời, Thánh Giuse vinh hiển!

Máu rất châu báu Chúa cứu thế đổ ra khi chịu phép cắt bì, đã đâm thâu qua lòng ông Thánh Giuse, song tên cực trọng Giêsu đặt cho Chúa bấy giờ, đã trả lại sự sống và sự vui mừng cho Người.

Chúng con xin Ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, cho chúng con sống xa dịp tội, mà được chết cách vui mừng, đang khi kêu tên cực trọng Giêsu trong lòng và ngoài miệng.

(01 Kinh Lạy Cha, 01 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh)

4.-  Ở Đấng Thánh rất trung tín, Đức Chúa Trời đã tỏ ra những sự mầu nhiệm Chúa chuộc tội chúng con cho người, thánh Giuse vinh hiển!

Nếu lời Ông Thánh Simê-on nói tiên tri về những sự thương khó Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ sẽ phải chịu, đã làm cho ông Thánh Giuse phải đau đớn đến nỗi chết người được; song khi ông Thánh ấy lại nói tiên tri về những sự thương khó ấy, sẽ làm cho vô số linh hồn được rỗi, và sống lại sáng láng, thì lại làm cho người được đầy sự vui mừng.

Chúng con xin Ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, cho chúng con được vào số các kẻ vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, và nhờ Rất Thánh Đức Bà bầu cử mà được hằng sống sáng láng.

(01 Kinh Lạy Cha, 01 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh)

5.- Ở Đấng rất tỉnh thức gìn giữ con Chúa làm Người, Thánh Giuse vinh hiển!

Người đã phải chịu khổ sở cho được dưỡng nuôi và gìn giữ con Chúa cao cả, nhất là khi trốn sang nước Ê-dip-tô, song ông Thánh Giuse đã được hưởng phúc trọng, vì Người hằng được Chúa Trời ở cùng Người liên mãi.

Chúng con xin ông Thánh Giuse vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, cho chúng con được ở xa vua độc dữ hỏa ngục, nhất là cho chúng con lánh bỏ các dịp cheo leo cho kíp, lại được dứt bỏ các tà thần nơi chúng con, là lòng trìu mến những sự thế gian xuống, để chúng con được làm tôi Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ cho trọn, và được phúc sống chết vì một Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ mà chớ.

(01 Kinh Lạy Cha, 01 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh)

6.-  Ở Trên Trời dưới đất, Thánh Giuse vinh hiển!

Người đã được xem thấy sự lạ là vua cả trời đất vâng lời chịu lụy Người, sự vui mừng Ông Thánh Giuse đã được khi bỏ nước Ê-dip-tô mà đem Đức Chúa Giêsu  về quê mình, thì sự ấy đã trở nên sự bối rối âu sầu, vì sợ vua A-kê-la-ô; song Thiên Thần lại làm cho Người được yên lòng và vui vẻ, vì được ở cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ trong thành Na-za-rét.

Chúng con xin ông Thánh Giuse. vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, cho chúng con được lánh bỏ những sự sợ hãi, bởi lòng chúng con hằng làm hại chúng con, mà được bình an trong linh hồn, lại được sống vui vẻ cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ nữa.

(01 Kinh Lạy Cha, 01 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh)

7.- Ở mẫu mực mọi sự Thánh, Thánh Giuse vinh hiển!

Người chẳng có lỗi gì mà đã lạc mất Đức Chúa Giêsu Hài Đồng ba ngày tròn, đau đớn thảm thiết lắm, cho đến khi tìm thấy Đấng đã nên sự sống Người. Ngự giữa những thầy tiến sĩ trong đền thờ, thì mới được đầy sự vui mừng.

Chúng con hết lòng xin nài ông Thánh Giuse, vì sự đau đớn và sự vui mừng ấy, bầu cử cho chúng con, để chúng con đừng bao giờ lạc mất Đức Chúa Giêsu là phạm tội trọng, mà nếu chúng con đã mắc phải sự khốn nạn ấy, thì xin làm cho chúng con lại tìm thấy Đức Chúa Giêsu, để Người dủ lòng thương tha tội cho, nhất là trong giờ chết, cho ngày sau được hưởng Người trên nước Thiên Đàng, làm một cùng ông Thánh Giuse, cho chúng con được hát mừng ngợi khen lòng lành Đức Chúa Giêsu đời đời.

(01 Kinh Lạy Cha, 01 Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh)

 

TUẦN CỬU NHẬT THÁNH GIUSE

Bản Tuần cửu nhật này mô phỏng bản “Cửu nhật kinh nguyện” của Dòng Cát Minh Sài Gòn, với những bài suy niệm đặc sắc về quyền chức, nhân đức và từ tâm của Thánh Cả, dựa trên cơ sở giáo lý dồi dào, có sức hun đúc lòng tôn sùng, trông cậy Thánh nhân.

Ta nên làm Tuần cửu nhật mỗi khi muốn xin một ơn trọng đại, nhất là trước hai lễ Kính Thánh Cả hàng năm. Cũng có nhiều con cái Cha Thánh làm tuần Cửu nhật liên tục suốt tháng 3 để tỏ lòng kính mộ Người.

Nếu kết hợp sự tôn sùng Thánh Thể Chúa Giêsu và Đức Mẹ với sự tôn sùng Thánh Cả thì tuần Cửu nhật càng hữu hiệu hơn.

 

Khi làm việc tuần Cửu nhật, có thể theo chương trình sau đây:

1-Kinh dọn mình

2-Bài suy niệm

3-Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh

4-Kinh cầu Thánh Giuse

5-Kinh bảo trợ những vụ khó khăn

6-Bài hát kính Thánh Cả Giuse

 

I. KINH DỌN MÌNH

-Kính Đức Chúa Thánh Thần

-Kính Tin kính

-Nếu làm vào giữa giờ kinh thì thôi đọc hai kinh này.

*Lạy Thánh Cả Giuse, là Đấng phù hộ mạnh thế trước Toà Thiên Chúa, là Cha nhân hiền của chúng con. Chúng con thỏa dạ xiết bao khi nghe Thánh Terexa, người con hiếu thảo trung thành của Cha, quả quyết không hề bao giờ khẩn cầu Cha mà vô hiệu. Vì vậy, trong tuần cửu nhật này, chúng con hết lòng tin cậy chạy đến cùng Cha. Xin Cha cầu bầu cho chúng con trước Toà Chúa Giêsu là Đấng xưa Cha đã nhiệt thành bảo hộ, Đấng đã chẳng nề trọng kính và vâng lời Cha, như một người con thảo. Amen.

II.PHẦN SUY NIỆM

NGÀY THỨ NHẤT

Ta hãy suy: Thế lực Thánh Cả Giuse khiến ta sốt sắng tôn sùng Người.

Muốn hiểu thế lực của Người, ta hãy vào xem Thánh Gia thất xưa tại Nazarét. Nơi đây, có Ngôi Thiên Chúa mặc lốt hài nhi. Nơi đây, các Thiên thần cung kính run sợ, sấp mặt xuống đất không dám nhìn dung nhan Chúa. Nơi đây, có Đức Mẹ Maria, Nữ Vương trời đất, là kiệt tác của tay Đấng toàn năng, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, cũng là Đấng ban phát mọi ơn phúc. Tóm lại, nơi đây tràn đầy mọi điều đẹp lòng Chúa-Cả Ba Ngôi.

Chẳng phải chỉ có Chúa Giêsu cùng Đức mẹ ở đây, song còn có một Gia trưởng điều khiển mọi việc cửa nhà các vô cùng đầm ấm. Chúa Giêsu đã tỏ dạ yêu đương và hết lòng vâng phucl Người. Một gia trưởng mà các thien thần đều kính cẩn đem mạng lệnh của Đấng Cao Cả tới cho Người. Một gia trưởng có nhiệm vụ giữ gìn, nâng đỡ, dưỡng nuôi Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ bằng việc làm vất vả. Một gia trưởng đã làm phận sự cao trọng hơn phận sự các Đấng Tiên tri, Gia trưởng đó chính là Thánh Cả Giuse. Còn danh vọng nào sánh cho bằng! Chức cao cả ấy giục ta phải tôn kính Người hết dạ.

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh Cả Giuse, là Đấng Chúa đặt lên làm chủ nhà Chúa, xin ghé mắt thương xem các gia đình chúng con. Hãy đưa tay mạnh mẽ hộ vực chở che và cầu cùng Chúa xuống cho gi a đình chúng con được trung thành cùng Chúa và Hội Thánh chẳng tơ hào. Lại cho mọi người trong gia đạo được an bình, thỏa thuận, hiệp hòa, nhất là sau này được sum họp cùng nhau trên cõi hằng sống.

 

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

(Phần này đọc lại mỗi ngày)

 

NGÀY THỨ HAI

Ta hãy suy: Các nhân đức Thánh Cả Giuse khiến ta sốt sắng tôn sùng Người.

Thánh Giuse có đủ mọi nhân đức mà Người đã thực hiện một cách phi thường, xứng đáng với một vị Đại Thánh, Phúc âm đã khen Người là Đấng công bình chính trực, nghĩa là nên thánh nên lành, đầy đủ mọi công nghiệp phúc đức.

Sứ mạng siêu phàm Thiên Chúa trao phó cho Người là làm chủ Thánh gia, làm Cha đồng trinh Chúa Con và Bạn trăm năm Đức Mẹ. Chức vụ Người càng lớn thì ân sủng Chúa đã ban xuống cho Người càng nhiều. Đã vậy, sự tiếp xúc thân mật hằng ngày với Chúa Con và Đức Mẹ lại là một nguồn tăng trưởng thánh đức liên tục cho Người. Linh hồn Thánh Cả là một kỳ công của ân sủng và đạo hạnh.

Ai kể cho xiết, ai khen ngợi cho cùng Đức tin mạnh mẽ, nhanh nhẹn của Thánh nhân, khi gặp cơn gian nan thử thách? Dức trông cậy của Người không bờ bến, hằng thuận theo ý Chúa an bài. Đức Phục tùng mau kíp kiên trì, khi có lệnh bởi trời ban xuống. Đức Cần mẫn siêng năng, không hề vất vả, ưa sống cần lao, ham mê hoạt động.

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh Cả Giuse rất trung thành vâng theo ơn Chúa Thánh Thần điều khiển, xin cầu cho chúng con được biết Thánh Ý Chúa phân định phải chọn bậc sống nào. Xin chớ để chúng con lầm lạc trong việc quan trọng nhất đời chúng con, bây giờ và mai hậu. Lại xin cho con cái thánh Cả được vững vàng vâng theo Thánh ý Chúa, quý trọng bậc sống mình, và giữ các nhân đức xứng hợp.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

 

NGÀY THỨ BA

Ta hãy suy: Về đức khiêm nhượng, khó nghèo và tinh thần cầu nguyện của Thánh cả Giuse.

Trong các nhân đức Thánh Cả, ta hãy chiêm ngưỡng đức khiêm nhường của Người. Là con dòng Đavít trâm anh, Người chẳng nề vất vả làm nghề thợ mộc mà sinh sống. Giữ hai kho báu bởi trời, là Chúa Con và Đức Mẹ, Người vẫn thinh lặng khiêm nhường, không hề mở miệng khoe khoang. Người đã đọc được cùng Hai Đấng sự khiêm nhường và lòng yêu chuộng đời sống ẩn dật.

Ai nói cho cùng, Người ham chuộng làm việc trong cảnh khó nghèo, mà Người đã biến thành Phúc thứ nhất của Tin Mừng?

Ai suy cho thấu, đời sống nguyện cầu thân mật của Người đối với chúa Giêsu và Đức Mẹ?

Ngót ba mươi năm trường, ngày đêm, Người hằng chung sống với Hai Đấng trong một nhà, ăn chung một bàn, làm chung một việc, chỉ lo lắng cho Hai Đấng, và Hai Đấng cũng lo lắng cho Người cách vô cùng hoàn hảo. Đẹp đẽ thay, sốt mến thay, cảnh Thánh Cả Giuse cầu nguyện chung cùng Chúa Con và Đức Mẹ! Lòng Người tràn ngập ơn phước ngần nào! Ai mà chẳng ước ao phận Thánh Cả? Chính vì thế, những linh hồn yêu mến đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện đều chọn Người làm Gương mẫu và Bổn mạng.

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh Cả Giuse là Đấng hộ vực Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, con xin gửi gấm nơi Thánh Cả các thiếu nhi và thiếu nữ công giáo. Xin khứng phù hộ giữ gìn những tấm lòng trong tắng khỏi mọi hiểm nguy, cùng thúc giục giới trẻ dịu dàng yêu mến Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Cả, để được ơn nâng đỡ này và hạnh phúc vô cùng đời sau.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

 

NGÀY THỨ BỐN

Ta hãy suy: Về đức Trinh khiết của Thánh Cả Giuse.

Chỉ có thiên thần bởi trời xuống mới ca ngợi đức Trinh bạch của Thánh Cả cho xứng được! Để có một quan niệm về sự trong trắng tuyệt luân của Người, ta nên nhớ lại vì danh nghĩa và mục đích nào, Thiên Chúa đã đặt Người bên cạnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

Trong tất cả loài người, qua muôn thế hệ, Thánh Cả Giuse được kén chọn để làm Bạn trăm năm Đức maria, là Đấng trong sạch hơn chín phẩm Thiên thần, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, là Từ mẫu của Ngôi Lời nhập thể. Với danh nghĩa ấy, Người đã thương yêu, hộ vực Bà, và bảo toàn danh thơm tiếng tốt cho Bà trước mặt thiên hạ.

Ôi, trinh khiết thay, tâm hồn Người trong trắng như Thiên Thần đã toả nực mùi hương thơm ngào ngạt! Dịu ngọt thay, mùi vị Đức đồng trinh toát ra bởi ngực Thánh Cả, nơi mà Chúa Hài nhi bao lần đã ngủ lịm êm đềm! Trong sạch ấy, tay Người đã bồng bế Chúa Con và giúp đỡ Đức Mẹ! Ôi, ai hiểu thấu lòng tinh khiết vẹn tuyền Thánh Cả! Ai ca tụng cho cùng? Ai kể cho xiết những ơn lành Người xin được nơi Chúa, cho những linh hồn muốn theo gương trinh khiết của Người.

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh Cả Giuse phước lộc, là Cha Chúa Giêsu và Bạn trinh khiết Đức Mẹ, xin hãy làm Đấng bảo trợ con. Xin lấy dây tình thân ái của Người đối với Hai Đấng mà ràng buộc lấy con! Từ đây, tấm lòng rất nhân lành, rất trong sạch của Người sẽ nên chốn ẩn dật trước mọi nguy nan cám dỗ. Qua Thánh Cả, con đến cùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Và theo gương Hài Đồng, con sẽ kính yêu Thánh Cả trọn đời.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

 

NGÀY THỨ NĂM

Ta hãy suy: Về sự kính mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ nơi Thánh Cả Giuse.

Lạ lùng thay, thắm thiết thay, mối tình Thánh Cả dành cho Chúa Hài Đồng! Đó là mối tình của Cha hiền dành cho người con duy nhất, đẹp đẽ, khôn ngoan. Cũng là mối tình của con thảo dâng lên Chúa Cả cao sang, toàn năng, nhân hậu. Yêu con cũng là mến Chúa - Mến Chúa cũng là yêu con. Thiên nhiên và ân sủng đã phối hiệp cách lạ lùng nơi tình yêu ấy!

Khi Cha trên trời muốn ban cho con Ngài một người cha dưới thế, thì lẽ tất nhiên phải phú vào lòng ông một tình phụ tử xác thực, sâu sắc, chân thành. Thiên Chúa đã ban tình yêu của chính mình cho Thánh Cả, cũng như đã ban cho Thánh Mẫu, tuy mức độ khác nhau, để hai Đấng làm cha, làm mẹ con Ngài.

Biết bao lần, lòng Thánh Cả chẳng bừng cháy khi chiêm ngưỡng Hài nhi mũm mĩm, trắng hồng nằm trên mớ cỏ xanh? Còn cái vui nào hơn cái vui thấy hài nhi, theo dòng năm tháng, “cứ tấn tới thêm và khôn ngoan, vóc dạng và ân sủng trước mặt Thiên chúa và trước mặt người ta”? Đấng đem lửa xuống thế gian mà chẳng khởi sự đốt lên trong lòng cha mình sao?

Tưởng nhớ Giêsu, lòng đã ngọt ngào - Thấy mặt Giêsu, mật nào khá sánh! (Jesu dulcis memoria – Dans vera cordis gaudia - Sed super mel et omnia - Eius duleis praesentis)

Đồng thời, Thánh Cả Giuse cũng dành cho Mẹ Maria mối tình yêu thắm thiết trinh trong, đượm nhuần cung kính xứng vị Mẹ Thiên Chúa. Càng chung sống, Người càng cảm mến cái bầu không khí thanh sảng trong gia đình, do Mẹ tạo nên bởi đức hạnh và ân sủng dạt dào.

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh Cả Giuse, no đầy vinh phước, vì tình thương yêu mặm nồng của Ba Đấng khi còn ở thế gian, xin Người khứng giúp con nên thánh thiện. Xin Người hãy làm linh hướng và kiểu mẫu cho tất cả các linh hồn ái mộ đàng trọn lành và tình mến Chúa. Lạy Đấng được vinh phước thông và tình mến Chúa. Lạy Đấng được vinh phước thông hiểu đàng trọn lành: Mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ trước tiên, xin hãy giúp con được yêu mến cho thực, để chung cùng Thánh Cả và nhờ Thánh Cả, con biết mến yêu Đức Mẹ hầu gặp Chúa Giêsu, mà kính mến Người muôn đời.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

 

NGÀY THỨ SÁU

Ta hãy suy: Về thể lực Thánh Cả cầu bầu cho kẻ tôn kính Người.

Muốn biết thể lực Thánh Cả trên thiên đàng ngày nay, không gì bằng nhớ lại công việc Người đã làm xưa trong nhà Nazarét. Nơi đây vì phận sự Gia trưởng, Người đã xếp đặt mọi công việc cho Đức Mẹ và Chúa Con. Ngót ba mươi năm trường, Hai Đấng đã lấy làm hạnh phúc được vâng lời Người trọn vẹn, chẳng lấy chi làm sung sướng cho bằng là vừa lòng đẹp ý Người luôn.

Ấy là thể lực Người ở trần gian; huống chi trên Thiên đàng, quyền uy Người còn lớn hơn gấp bội. Có lẽ nào trên chốn vinh quang, Chúa Giêsu và Đức mẹ lại phải lạt lòng yêu mến đốiv ới Người? Tất nhiên lời cầu nguyện của Người phải mạnh thế dường nào! Đấng Cứu Thế vừa thấy đôi tay, suốt ba mươi năm, đã làm lụng vất vả để nuôi mình, rày chắp lại van xin, thì cầm lòng sao được mà chẳng mau kíp ban ơn?

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh cả Giuse, con xin Người dâng lời con cầu nguyện, qua tay dịu dàng Đức Mẹ, lên tòa cao sang Chúa Giêsu, Đấng xưa đã khứng làm con Thánh Cả, ắt con sẽ được như lòng. Bởi Mẹ Thánh Teresa đã quả quyết không lần nào Người xin sự gì với thánh Cả mà không được.

Với niềm trông cậy ấy, con khiêm cung phó thác mình và mọi người thân thuộc trong tay nhân từ Thánh cả, xin Người gìn giữ chở che trong những khốn khó xác hồn. Con cũng xin dâng lên Thánh cả nguyện vọng của những người ốm đau bệnh tật, sầu khổ gian truân, để họ được ủi an cứu chữa. Sau hết, xin Thánh Cả cầu bầu cho chúng con biết nhẫn nhục, vâng theo ý Chúa trong mọi nỗi trần phiền đau khổ, và lợi dụng mọi cơn thử thách để nên thánh, nên lành.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

 

NGÀY THỨ BẢY

Ta hãy suy: Về gương Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh tôn sùng Thánh cả Giuse.

Chính Chúa Giêsu là thầy dạy đầu tiên và mẫu gương cao trọng về sự tôn sùng Thánh cả. Có lẽ nào ta không kính mến Đấng mà Chúa đã quý yêu hết lòng? Có lẽ nào ta chẳng cậy trông đấng mà trót đời Chúa đã gởi tấm thân ngàn ngọc? Làm sao ta lại không đặt hết tin tưởng vào lưòi cầu nguyện của Đấng, mà xưa Chúa đã vâng lời như con thảo?

Đức Mẹ cũng đồng tình với Chúa Con mà dạy ta kính tôn Thánh Cả Giuse. Ngoài Chúa Giêsu, Đức Mẹ chẳng hề quý mến ai hơn Bạn trăm năm thanh tịnh của mình, ngày ngày sống chung thân thiết, bữa bữa giúp đỡ tận tình, lưỡi nào nói được! Ngày nay, trên trời, Đức Mẹ muốn làm hiển vinh Thánh Cả, nên thường chuyển thông nhiều ân phước xuống những kẻ nhiệt thành kính tôn Người.

Giáo Hội, là Thánh Gia mở rộng, Thánh Gia nối dài, cũng nhiệt liệt tôn sùng Thánh Cả. Năm 1870, Đức Giáo Hoàng Piô IX, trước những ưu tư thời đại, muốn phó mình và giáo hữu trong tay Thánh Cả hộ phù, đã tôn Người làm Quan thày toàn thể Giáo Hội, và truyền dạy hàng năm phải mừng lễ trọng thể kính Người. Càng ngày ta càng nhận thấy: vinh quang Người chiêu đãi, nhân đức Người sáng ngời, lời cầu Người vạn năng, sự can thiệp Người mạnh thế. Và lòng sùng mộ của mọi tầng lớp trong Giáo Hội quy về Thánh cả, như về một vị Cha già vô cùng phúc hậu.

Lời cầu nguyện:

Lạy Đấng Bảo trợ rất mạnh thế của Hội Thánh, con xin phúc thác cho Người mọi nhu cầu của Hội thánh, làm Mẹ chúng con. Xin hộ vực Đức Thánh Cha và hàng giám mục. Xin cho các linh mục, các tu sĩ nam-nữ được trau dồi mọi nhân đức xứng bậc cùng nhiệt thành lo phần phúc các linh hồn. Xin phù hộ các giáo hữu, nâng đỡ người lành, cải thiện người ác, hướng dẫn lương tâm tìm về nhà Cha. Xin cứu vớt các linh hồn nơi luyện ngục, hãy làm tê liệt các mưu chước quỷ ma.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

 

NGÀY THỨ TÁM

Ta hãy suy: Về lòng nhân hậu của Thánh Cả Giuse đối với đoàn con kính mến Người.

Thánh Giuse là người công chính, đấng thánh thiện tuyệt vời. Người thuộc về Khởi nguyên Đạo Chánh. Người là Hiền phụ Chúa Giêsu. Chính Chúa đã nhìn nhận Người là Cha, tùng phục Người mọi đàng, và thánh hóa Người qua bao năm chung sống. Còn hình ảnh nào cao đẹp, cảm động bằng hình ảnh Người bồng Ấu Chúa trên tay, hoặc dắt đi lẫm chẫm bên mình? Sứ mạng Người là làm Thiên thần hộ thủ của Ấu Chúa.

Thánh Cả lại là hiền phụ Đức Mẹ, mà trót đời Người hết dạ khuông phù, một lòng kính ái. Nhân đức Người lấp lánh như sao sáng trên trời. Ngày nay trên chốn vinh quang, Chúa Giê su tôn trọng Người, và coi lời cầu nguyện của Người như một mệnh lệnh.

Tuy cao xa mà Người lại rất gần gũi, rất thông cảm nỗi niềm con cái, sẵn sàng ra tay cứu giúp chẳng nền. Sinh thời, Người đã trải qua cảnh phù trầm nhân thế, nếm đủ mọi mùi đắng cay, nên dễ xót thương thân phận lao đao con cái.

Trẻ nhỏ Người thương yêu, bậc già Người săn sóc, chuyện gia đình Người giúp đỡ, việc Giáo Hội Người lo toan. Nhất là trong đời sống hằng ngày, giữa những thử thách thường xuyên, sự can thiệp của Người càng mau mắn hữu hiệu, Thánh Cả là Cha hiền, con cái đến gõ cửa lúc nào cũng sẵn sàng mở. Nguồn lân tuất của Người không bao giờ cạn.

Lời Cầu nguyện:

Lạy Thánh cả Giuse là Cha nhân hậu, xin cho chúng con được thấy sự săn sóc kính nhiệm, nhưng vô cùng chu đáo của Cha. Chúng con ước nguyện cho sự tôn sùng Cha mở rộng khơi sâu, để Thiên Chúa được hiển vinh, các linh hồn được hạnh phúc. Chớ gì những ai kính mến Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Ngài, thì cũng biết tôn sùng Cha nữa.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

 

NGÀY THỨ CHÍN

Ta hãy suy: Về những ơn ích do lòng sùng kính Thánh Cả Giuse.

Nói về ơn ích vô vàn vô số, phần xác phần hồn do sự cầu bầu của Thánh Cả từ xưa tới nay, tưởng không gì bằng nại đến kinh nghiệm sống của các thánh.

Thánh sư Têrêxa-Avila đáng kể vào hàng đệ nhất tông đồ của Thánh Cả, không phải bằng lời giảng mà bằng kinh nghiệm và hành động. Lập được 17 đan viện Cát-minh, Bà đã dâng kính Thánh Cả 13 nhà. Trong các tác phẩm của Bà, Bà đều nói nhiều đến những ơn lạ Thánh Cả đã xin cùng Chúa cho Bà và tu hội.

Bà viết: “Tôi thấy không lần nào xin sự gì cùng Thánh Giuse mà không được. Dường như Thiên Chúa ban cho các thánh giúp ta việc này việc nọ. Nhưng kinh nghiệm cho tôi biết Thánh Giuse giúp chúng ta trong mọi trường hợp. Những ai không tin lời tôi, hãy thử mà xem”.

Mẹ đáng kính Maria Agređa trong tác phẩm thời danh của Bà, nhan đề “Thành Trì Thiên Chúa”, đã chép những dòng sau đây: “Sự cầu bầu của Thánh Cả Giuse thực là mạnh thế, để gíup ta giữ đức trong sạch, gỡ mình khỏi lỗi, thêm lòng kính mến Đức Mẹ, được ơn chết lành, khỏi ma quỷ cám dỗ, được sức khoẻ phần xác cùng sự cứu trợ trong mọi hoàn cảnh khó khăn, và để các gia đình hiếm muộn được sinh con cái”.

Lời cầu nguyện:

Lạy Thánh cả Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phú chúng con, và chúc lành cho chúng con.

*Lại nữa, lạy Thánh cả hiển vinh, nếu đẹp lòng Chúa và ích lợi cho linh hồn chúng con, xin ban cho chúng con ơn riêng (. . .) chúng con kêu cầu cùng Thánh Cả trong tuần Cửu nhật này. Lại xin ban những ơn cần thiết, giúp chúng con trung thành với bổn phận và ngày sau đạt tới hạnh phúc trường sinh. Amen.

-Lạy Cha, -Kính mừng, -Sáng danh.

III.KINH CẦU THÁNH GIUSE

 

IV. KINH KHẤN THÁNH GIUSE BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN


Trở lại      In      Số lần xem: 38271
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  16
 Hôm nay:  695
 Hôm qua:  2296
 Tuần trước:  20655
 Tháng trước:  89428
 Tất cả:  12481735

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn