Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên (08/02/2024)

Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên (08/02/2024)

Lời Chúa Thứ Năm Tuần V Thường Niên (08/02/2024)

 

Bài Đọc Năm Lẻ: St 2, 18-25

Lời Chúa trong Sách sáng Thế

 

18 Đức Chúa là Thiên Chúa phán : “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. 19 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì : hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. 20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. 21 Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. 22 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.

23 Con người nói :

“Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi !
Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.”

24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt.

25 Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau.

 

Đáp ca Tv 127,1-2.3.4-5 (Đ. x. c.1a)

 

Xướng 1: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.2Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.

 

Đáp. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa.

 

Xướng 2: Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái ;
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.

 

Xướng 3: Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.5Xin Chúa từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh.

 

Tung hô Tin Mừng Gc 1,21bc

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã gieo vào lòng anh em ; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm chẵn: 1 V 11, 4-13

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

 

4 Khi vua Sa-lô-môn về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại ; lòng vua không còn chung thuỷ với Đức Chúa Thiên Chúa của vua, như lòng phụ vương Đa-vít nữa. 5 Vua Sa-lô-môn đi theo nữ thần Át-tô-rét của dân Xi-đôn, theo thần Min-côm ghê tởm của dân Am-mon. 6 Như thế, vua Sa-lô-môn làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, chứ không theo Đức Chúa trọn vẹn như phụ vương Đa-vít. 7 Bấy giờ vua Sa-lô-môn xây trên núi đối diện với Giê-ru-sa-lem một nơi cao cho thần Cơ-mốt ghê tởm của dân Mô-áp, cho thần Mô-léc ghê tởm của con cái Am-mon. 8 Vua làm như thế với tất cả các bà vợ ngoại đạo của vua ; họ đốt hương và sát tế kính các thần của họ.

9 Đức Chúa nổi giận với vua Sa-lô-môn, vì lòng vua rời xa Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng đã hiện ra với vua hai lần, 10 và truyền cho vua là đừng đi theo các thần ngoại, nhưng vua không giữ điều Đức Chúa đã truyền. 11 Đức Chúa phán với vua Sa-lô-môn : “Vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn Ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn Ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. 12 Tuy nhiên, vì thân phụ ngươi, Ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giựt vương quốc khỏi tay con của ngươi. 13 Hơn nữa, vì nể Đa-vít tôi tớ Ta, và vì Giê-ru-sa-lem, thành đô Ta đã chọn, Ta sẽ không giựt lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc.”

 

Đáp ca Tv 105,3-4.35-36.37 và 40 (Đ. c.4a)

 

Xướng 1: Hạnh phúc thay người giữ đức công minh
và hằng thực thi điều chính trực !4Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài,
xin ngự đến viếng thăm, mà ban ơn cứu độ.

 

Đáp. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

 

Xướng 2: Họ sống chung lộn giữa chư dân,
học đòi những hành vi của chúng.36Họ lấy tượng thần chúng mà thờ :
đó chính là cạm bẫy họ sa chân.

 

Xướng 3: Họ giết con mình cả trai lẫn gái, mà hiến quỷ tế thần.40Trên dân riêng, Chúa đổ cơn thịnh nộ,
Người tởm kinh gia nghiệp của mình.

 

Tung hô Tin Mừng Gc 1,21bc

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã gieo vào lòng anh em ; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mc 7, 24-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mar-cô

 

24 Khi ấy, Đức Giê-su đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 27 Người nói với bà : “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” 28 Bà ấy đáp : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” 29 Người nói với bà : “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” 30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi.

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa )

 

Con Thiên Chúa làm người không phải để làm phép lạ, mà là để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa (x. Mc 1,29-39). Vì thế, rất nhiều lần Ngài từ chối làm phép lạ. Nhưng có khi Ngài lại chấp nhận, vì lời cầu xin và lòng tin của những người đến xin Ngài. Như trường hợp tại tiệc cưới Ca-na, khi mà giờ của Chúa chưa đến, nhưng vì lòng tin của Đức Ma-ri-a mà ‘giờ ấy’ thay đổi và phép lạ đã xảy ra (x. Ga 2,1-12). Câu chuyện Tin Mừng kể hôm nay cũng thế. Người phụ nữ gốc dân ngoại đến xin Chúa chữa lành cho con gái của bà: Dù Chúa nói với bà những lời thật chói tai: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con,” nhưng bà vẫn kiên trì nài van và Chúa đã nhậm lời mà trừ quỷ ra khỏi con gái của bà. 

 

Mời Bạn: Câu chuyện hôm nay là bằng chứng xác thực cho điều Chúa Giê-su khẳng định: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7,7). Bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh của người phụ nữ đứng trước Chúa Giê-su và nghe những lời thật ‘chói tai’ như thế, bạn có tiếp tục nài van không? Bạn ghi nhớ lời trong thư thánh Gia-cô-bê: “Đức tin phải vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc 1,3). 

 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi bạn cầu xin Chúa điều gì, bạn làm một việc hy sinh hãm mình để dâng lên Chúa. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, biết rằng, mọi sự đều có thể đối với những ai có lòng tin, nhưng xin nâng đỡ đức tin còn yếu đuối của con. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày

 


Trở lại      In      Số lần xem: 5189
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  23
 Hôm nay:  3221
 Hôm qua:  4117
 Tuần trước:  21266
 Tháng trước:  87836
 Tất cả:  12407194

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn