Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

THƠ: Mừng Bổn Mạng MVTT Liên hạt CHÍ - THỌ - NHÌ (Hương Quê)

THƠ: Mừng Bổn Mạng MVTT Liên hạt CHÍ - THỌ - NHÌ (Hương Quê) 

THƠ: Mừng Bổn Mạng MVTT Liên hạt CHÍ - THỌ - NHÌ (Hương Quê) 

 

 

MỪNG KÍNH LỄ THÁNH LUCA BỔN MẠNG MV-TT- LIÊN HẠT

CHÍ – THỌ - NHÌ

THI CA CÔNG GIÁO

 

NHỮNG BƯỚC CHÂN TRUYỀN THÔNG

Hiệp thông, Sứ vụ, Tin mừng

Rao truyền Nước Chúa đến từng tha nhân

Thị thành, đồi núi, sơn lâm .

Tin yêu, hiệp nhất, bước chân sẵn sàng,

Thanh liêm, trung thực, vẹn toàn .

Thiện tâm, chuyên biệt, vững vàng tiến xa.

Chân trời bừng sáng bao la !

Loan tin cứu độ muôn nhà, muôn dân .

Gia Đình Mục Vụ Truyền Thông,

Hăng say loan báo Tin mừng Ki-tô.

 

KẾT BẠN TRUYỀN THÔNG

Thân thương ! Thắm thiết mến chào

Tài danh giáo phận đi vào truyền thông

Bao nhiêu vất vả nhọc nhằn

Tình yêu Thiên Chúa nối vòng tha nhân

Đam mê định hướng quyết tâm

Ngôi Ba Thiên Chúa thánh ân hộ phù,

Tinh thần phục vụ khiêm nhu

Vượt lên tất cả, cho dù chông gai

Truyền thông cất bước đăng đài

Ngọn cờ truyền giáo chớ phai sắc mầu

Rao truyền Lời  Chúa cao sâu

Phúc âm chuyển tải địa đầu, chân mây

Đi đâu !con quyết theo Thầy./.

 

XUÂN TRUYỀN THÔNG

Muôn hoa đua thắm khoe tươi

Truyền Thông Giáo Phận đất trời đẹp thay

Sắc Xuân giáo xứ bổng bay

Hoa Xuân Tu Hội hằng ngày tươi xinh,

Vườn Xuân Mục Vụ đăng trình

Ý Xuân Học Viện Thánh Linh soi đường

Ba Ngôi Thiên Chúa tình thương

Ban mùa Xuân thắm, kiên cường, vững tin

Dựng xây quan hệ phi thường,

Nối bờ vực thẳm vào đường chân mây,

Trời Xuân tung cánh chim bay,

Líu lo ca hót Xuân đầy yêu thương,

Cuộc đời tươi đẹp, ngát hương !

Nở muôn hoa thắm vấn vương, ngọt ngào

Quan tâm, công chúng nâng cao,

Tình yêu Thiên Chúa đường vào Thánh Ân

Chung lòng kiến tạo Trời Xuân,

Gia Đình Mục Vụ Truyền Thông sẵn sàng

Lên đường miệng hát ca vang :

“Đức tin đã có việc làm chứng minh”.

Tân Xuân liên khúc, đậm tình,

Nâng ly rượu thắm, đón mừng Chúa Xuân./.

 

TRUYỀN THÔNG TRONG ĐÊM

(Tinh Hoa diễn thơ)

Lời Ngài trong trái tim thơ

Hằng đêm con đọc tôn thờ sướng vui

Màn đêm phủ xuống gọi mời

Trên trang xã hội sáng tươi ghi Lời

Yêu thuong với Chúa khôn ngơi

Anh em thông hiệp gọi mời trên trang

Tim con thu đậm Lời ban

Cho con luôn đuọc ủi an đồng hành

Năm châu chia sẻ đệ huynh

Cùng trên Internet kết tình không gian

Vô luân tranh ảnh không bàn .

Tránh xa cạm bẫy Xa-tan dập dìu

Để con tìm kiếm,  mến yêu

Tha nhân yêu mến có nhiều quanh con.

Gia đình, bạn hữu, xóm thôn.

Tiếp nhận Lời Chúa không còn cách xa

Đêm về truyền đạt tâm ca

Góp thêm trang mạng cho Nhà Truyền Thông.

 

NGƯỜI ĐI GIEO GIỐNG

Yêu thương

Người chọn con vào

Cánh đồng xanh thắm

gửi trao việc làm

Sẻ chia sứ vụ Bình An

Trên đường loan báo

reo vang Tin mừng

Nguồn ơn cứu thoát thế nhân

Góp công thể hiện văn minh tình người

Ngôi Ba ánh đuốc sáng ngời

Dẫn đường chỉ lối

khung trời ước ao

Ngôi Hai Thánh Thể

khát khao

Ngự trong nhà tạm, khác nào hiến thân

Sẻ chia gian khổ,

hy sinh

Cội nguồn ân sủng, suối tình ngất ngây

Thỏa cơn  thèm khát, mê say

Xin Ngài thương đoái ban đầy ơn thiêng

Để con vững bước lên đường

Phúc âm chuyển tải, rao truyền Nước Cha

Chân trời, góc biển thiết tha

Thực thi Lời Chúa

hát ca Tin mừng

Sinh hoa kết trái hiệp thông

Từ bi bác ái khiêm  cung dịu dàng

Tin yêu hy vọng mở đàng

Ngất ngây say đắm

Trọn đàng gom thu

Khoan dung, đồng cảm, cần cù

Tâm hồn rộng mở,

Tấu thơ theo đàn

Tinh cao trong sáng, hiên ngang

Lời thiêng hun đúc

nồng nàn hăng say

Vãi gieo hạt giống ra tay

Dung nhan Thiên Chúa

đẹp thay thế trần

Tỏa lan ánh sáng huyền linh

Lời  kinh vang vọng

“Xin Vâng” sứ thần.

 

ĐỒNG HÀNH BÊN CON

Thánh ca sưởi ấm tâm hồn

Lời kinh tiếng hát kết muôn tơ chùng

Dâng vể Đức Nữ Đồng Trinh

Xin Mẹ an ủi ân hồng thương ban

Chúng con trần thế gian nan

Quỷ ma dăng mắc muôn ngàn chước mưu

Tâm tư vấp phạm, xoay chiều

Ảo huyền, xác thịt phiêu lưu tháng ngày

Đoái tình Mẹ đã thương thay !

Ban ra mệnh lệnh từ đây thực hành

Ăn năn đền tội sớm, nhanh

Mân Côi lần hạt hoàn thành cho mau

Thực tâm sám hối bền lâu

Cố tâm gắng sức kêu cầu khát khao

Ba điều Mẹ đã ban trao

Chúng  con kết ước đỉnh cao hoàn thành

Bằng dòng suối lệ long lanh

Mẹ thương nâng đỡ đồng hành bên con ./

 

HÀO QUANG VINH PHÚC

Lạy Thiên Chúa Đấng tạo dựng muôn loài

Chúng con xin dâng lên Thánh Ngai Cả Sáng

Đức Giáo Hoàng, các Mục tử, chiên con

Xin Chúa ban ơn thánh đức Khôn Ngoan

 

Xin dìu dắt hàng Giám Mục Việt Nam

Đẹp ý Chúa, ơn Thánh Thần soi sáng

Ban phù trợ cùng an ủi nâng đỡ

Để sứ vụ chăm dắt được chu tròn

 

Cộng đoàn đã được thụ hưởng chứa chan

Tông đồ đoàn xưa nhiệt tâm rao giảng

Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa Hằng Sống

Nên vững lòng tuyên xưng rất hiên ngang

 

Thánh Phê-rô dù bỏ Chúa dọc đàng

Đã dốc tâm quyết một lòng thống hối

Được xót tình, Người thứ tha tội lỗi

Trao chìa vàng quyền đóng mở Thiên Cung

 

Tội thế nhân dù tha hay buộc cầm,

Tông đồ Cả vững tâm và tiến bước.

Lạy Thiên Chúa chúng con xin tín thác

Chúa là đàng, là đuốc sáng trần gian

 

Cho chúng con biết mở rộng tâm hồn

Để đón nhận ánh hào quang vinh phúc

Cho chúng con luôn luôn vẫn tiếp tục

Noi  gương sáng Chúa phục vụ tha nhân

 

NGƯỜI LÀM VƯỜN NHO

Đường đời gió bụi long đong

Tìm về bên Chúa thỏa lòng ước mơ

Vườn nho Chúa rộng vô bờ

Tôi được diễm phúc chọn vô vườn Ngài

Một phần gọn nhỏ như ai

Chúa tôi giao phó gia tài cỏn con,

Chúa cho một vốn thời gian.,

Đó là cuộc sống trần hoàn hôm nay

 

Hãy quên những việc riêng tây,

Mà theo Thánh ý hăng say thực hành,

Mến yêu công việc chân thành

Quan tâm trách nhiệm nho xanh vun trồng,

Chăm lo cắt tỉa lá cành

Loại trừ sâu rệp cho ngành đơm bông

Xới vun, tưới tắm chuyên cần

Đất đai cằn cõi phải hằng bón chăm

Cho men, cho muối thêm nồng,

Thắp lên ánh sáng cánh đồng nho Cha

Hiến thân, từ tốn, khoan hòa,

Rắp tâm sám hối, vị tha sẵn lòng

Tinh thần yêu mến, hiệp thông

Dưỡng bồi, nâng đõ tương đồng ai,  ai. .

Những người cùng được Chúa sai,

Tôi luôn gần gũi, miệt mài, thiết thân

Tôi phải tỉnh thức chuyên cần ,

Chăm lo cầu nguyện phòng quân gian tà

Ngăn ngừa nọc độc, quỷ ma

Lăm le cạm bẫy để mà hại tôi . . .

Nguy cơ phản bội. . . tệ tồi. .

Lạm vào ơn Chúa để rồi mưu toan,

Tôi xin trong cậy vững vàng ,

Đức tin, đức mến dẫn đàng tôi đi.

Ở trong vườn Chúa lo gì !

Đi đâu cũng được Chúa đi đồng hành,

Vườn nho Chúa mãi tươi xanh,

Trái nho chín ngọt thơm lành Chúa ban.

Tạ ơn Thiên Chúa muôn vàn,

Cho tôi diễm phúc vào làm vườn nho. . .

HÃY MUA

Xin mời bạn hãy mua đi

Hãy mua tất cả những gì thiện chân

Hãy mua những thứ tối cần

Công bằng, bác ái, tương thân, cứu đời

Hãy mua lấy đức Yêu người

Thực thi ý Chúa, gọi mời vẳng vang !

Hãy đi đến đích cao quang

Mạch Nước Hằng Sống. . .Thiên Đàng đón ta

Hãy mua lấy sự hiếu hòa

Hạt mầm chân lý, thứ tha lỗi lầm

Quên mình, thức tỉnh, chuyên cần

Chén đời đón nhận, thông phần gian nan

Mua vào nhân đức khôn ngoan

Đón Lời tinh trắng chu toàn thiết tha

Trái tim mua phúc chan hòa

Trần gian – Thiên quốc, Ý Cha rạng ngời !

Hãy mua – không vốn, chỉ lời !

Hãy vào tận hưởng đầy vơi mặc tình

 

Mừng bổn mạng CHÍ - THỌ - NHÌ 17-10-2015

Chúc mừng liên hạt quý cha

Hân hoan đón nhận chan hòa thánh ân

Chúc mừng cha xứ Mẩu Tâm,
Truyền Thông Liên hạt đệ huynh đồng hành
Phê-rô cất bước đăng trình
Sợi dây liên kết thắm tình hiệp thông

Thành viên khắp xứ khát mong
Truyền thống bổn mạng thánh ân dạt dào
Lu-ca thánh sử khát khao
Tông đồ dân ngoại khác nào Phaolô
Lương Y từ mẫu báu kho
Viết văn, kể chuyện chăm lo cộng đoàn
" Không còn Do Thái nghi nan
Chẳng có Hy Lạp, phàn nàn, phân chia
Chẳng có Nô lệ, phái bè, . . .
Thế nhưng chỉ có Ki-tô một nhà “
Là dân ngoại, "Viết cho dân ngoại "
Nhắc nhớ bài Bác Ái Sa-ma-ri
Tông Đồ Công Vụ khắc ghi
Phúc Âm hấp dẫn nhất nhì "Tứ thư"
Mừng bổn mạng " Lu-ca Thánh sử "
Noi gương sáng Mục tử đoàn chiên
Đệ huynh khăng khít mọi miền
Chuyên chăm phục vụ tiến lên song hành!


Trở lại      In      Số lần xem: 5279
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  756
 Hôm qua:  2296
 Tuần trước:  20655
 Tháng trước:  89428
 Tất cả:  12481796

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn