Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Phùng Văn Thông Minh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ sáu tuần XXI thường niên (27/08/2021)

Lời Chúa thứ sáu tuần XXI thường niên (27/08/2021)

Lời Chúa thứ sáu tuần XXI thường niên (27/08/2021)

 

Bài Ðọc Năm Lẻ: 1 Tx 4, 1-8

Lời chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica

 

1 Thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế ; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. 2 Hẳn anh em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em.

3 Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm, 4 mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự, 5 chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa. 6 Về điểm này, đừng ai làm tổn thương hay lừa dối người anh em mình, vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những cái đó, như chúng tôi đã từng báo trước và cảnh cáo anh em. 7 Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. 8 Vậy ai khinh thường những lời dạy trên, thì không phải khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa ; Đấng hằng ban cho anh em Thánh Thần của Người.

 

Đáp ca Tv 96,1 và 2b.5-6.10.11-12 (Đ. c.12a)

 

Xướng 1: Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên,
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo !2bBệ ngai rồng là công minh chính trực.

 

Đáp. Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng.

 

Xướng 2: Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan
vị Chúa Tể hoàn cầu.6Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,
hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

 

Xướng 3: Kẻ yêu Chúa, hãy ghét điều gian ác,
Người giữ gìn tính mạng kẻ hiếu trung,
giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ.

 

Xướng 4: Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,
niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay.12Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng
tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.

 

Tung hô Tin Mừng Lc 21,36

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn:  1 Cr 1, 17-25

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

 

17 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki-tô khỏi trở nên vô hiệu. 18 Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. 19 Vì có lời chép rằng : Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. 20 Người khôn ngoan đâu ? Người học thức đâu ? Người lý sự của thời này đâu ? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao ? 21 Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. 22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, 23 thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. 24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.

 

Đáp ca Tv 32,1-2.4-5.10-11 (Đ. c.5b)

 

Xướng 1: Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.2Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

 

Đáp. Tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

 

Xướng 2: Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.5Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

 

Xướng 3: Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân.11Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

 

Tung hô Tin Mừng Lc 21,36

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: 25, 1-13

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

 

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi !’ 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi !’ 9 Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : ‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !’ 12 Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

 

Suy niệm:

(Trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 08/2021)

 

Thử tưởng tượng năm cô trinh nữ đi phù dâu mà đến phần chính – tiệc mừng – lại bị chú rể thẳng thừng từ chối không cho vào phòng tiệc, các cô đó sẽ bẽ bàng như thế nào! Thật đáng tiếc và cũng thật đáng thương cho các cô, chỉ vì trong khoảnh khắc thiếu tập trung và chủ quan lại phải chịu cảnh bẽ bàng như vậy. Đèn phải có dầu mới cháy sáng; mang đèn mà quên mang dầu dự trữ, tại sao lại thiếu tập trung, chủ quan như vậy? Có thể vì mãi mê tập trung lo chuyện khác như trang điểm, y phục… bên ngoài, khiến họ quên mục đích chính của mình: soi sáng cho đoàn rước. Việc thiếu tập trung vào mục đích chính bị chê trách là “dại,” đối lập với sự cẩn trọng được khen là “khôn” là một bài học không quá khó đối với mỗi chúng ta. Như vậy, thiếu tập trung, đầu tư cho mục đích tối hậu của đời người, trong khi mãi tập trung, đầu tư cho các mục tiêu trần thế là hình thức dại khờ lớn nhất và đáng tiếc nhất của cuộc đời. 

 

Mời Bạn: Đừng chủ quan, bỏ qua những việc nhỏ thuộc bổn phận, nhiệm vụ mình phải làm theo bậc sống, vì chúng liên hệ đến cùng đích tối hậu của đời người: phụng sự, tôn vinh Chúa, mưu cầu phần rỗi cho mình và người khác. Trong mọi việc, hãy nhớ đến cùng đích của chúng. 

 

Sống Lời Chúa: “Đốn củi ba năm, dại một giờ;” câu ngạn ngữ này rất thích hợp, giúp ta tâm niệm mà sống điều Chúa cảnh báo trong Tin Mừng hôm nay. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy con sự khôn ngoan khi xác định cùng đích đời người. Xin giúp con chu toàn bổn phận của con, từ việc nhỏ cho đến việc lớn qua từng ngày. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4141
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  12
 Hôm nay:  1304
 Hôm qua:  2698
 Tuần trước:  26099
 Tháng trước:  101737
 Tất cả:  9481357

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn