Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Giuse Phùng Văn Thông Minh Và Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên (23/11/2021)

Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên (23/11/2021)

Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên (23/11/2021)

 

Bài Ðọc Năm Lẻ: Ðn 2, 31-45

Lời Chúa trong sách Tiên tri Ðaniel.

 

31 Ngày ấy, ông Đa-ni-en nói với vua Na-bu-cô-đô-nô-xo rằng : “Tâu bệ hạ, ngài đã có một giấc chiêm bao. Giấc chiêm bao ấy như thế này : một pho tượng, một pho tượng lớn, sáng chói, đứng sừng sững trước mặt ngài, coi thật dễ sợ. 32 Đầu pho tượng ấy bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, 33 hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa sành. 34 Ngài đang mải nhìn thì bỗng có một tảng đá tách ra, dù không có bàn tay nào đụng tới, nó đập vào pho tượng trúng hai chân nửa sắt nửa sành, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. 35 Bấy giờ tất cả cùng vỡ tan : cả sắt, sành, đồng, bạc lẫn vàng, giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè bị gió cuốn đi không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá làm vỡ pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn choán hết mặt đất. 36 Đó là giấc chiêm bao, còn ý nghĩa của nó thì xin tâu trước bệ hạ. 37 Tâu bệ hạ, ngài là vua các vua, Đức Chúa Trời đã ban cho ngài vương quốc, quyền hành, thế lực và vinh quang. 38 Con cái loài người, thú vật ngoài đồng, chim chóc trên trời, dù chúng ở đâu thì Đức Chúa Trời cũng giao vào tay ngài và đặt ngài làm chủ tể mọi loài. Cái đầu bằng vàng chính là ngài vậy. 39 Sau triều đại ngài, sẽ xuất hiện một vương quốc khác kém hơn ngài. Rồi một vương quốc thứ ba nữa, vương quốc bằng đồng, sẽ thống trị cả mặt đất. 40 Còn vương quốc thứ tư vững như sắt. Cũng như sắt nghiền nát và đập tan tất cả vương quốc đó - khác nào sắt phá vỡ - cũng sẽ nghiền nát và phá vỡ tất cả. 41 Bàn chân và các ngón chân mà ngài thấy nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt là một vương quốc sẽ bị phân chia, nhưng sẽ có một phần sức mạnh của sắt, vì ngài thấy sắt pha lẫn với đất sét. 42 Các ngón chân phần bằng sắt, phần bằng đất sét là một vương quốc nửa mạnh nửa yếu. 43 Việc ngài thấy sắt pha với đất sét nghĩa là các vương quốc sẽ làm cho các chủng tộc pha lẫn với nhau, nhưng không gắn bó với nhau được cũng như sắt không hoà lẫn được với đất sét. 44 Trong thời đại các vua này, Đức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này, đến muôn đời nó sẽ đứng vững ; 45 cũng như ngài đã thấy tảng đá bị tách khỏi núi dù không có bàn tay nào đụng tới, tảng đá ấy đập tan cả sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Thiên Chúa cao cả đã cho đức vua biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Giấc chiêm bao đúng là như thế và ý nghĩa chắc chắn là như vậy.”

 

Đáp ca Đn 3,57-59.60-61 (Đ. c.59b)

 

Xướng 1: Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,58chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,59chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Đáp. Muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

 

Xướng 2: Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,61chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới.

 

Tung hô Tin Mừng Kh 2,10c

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa phán : Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn: Kh 14, 14-19

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

 

Tôi thấy: kìa một đám mây trắng, và có Ðấng ngự trên mây, giống như một Con Người, đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén. Một thiên thần khác từ Ðền Thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Ðấng ngự trên mây: "Xin tra liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt: mùa màng trên đất đã chín rồi!" Ðấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt.

 

Rồi một thiên thần khác thừ Ðền Thờ ở trên trời đi ra, cũng cầm liềm sắc bén. Một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra, vị này có quyền trên lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc: "Xin tra liềm sắc bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi!  Thiên thần kia quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa.

 

Bài Tin Mừng: Lc 21, 5-11

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 

5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7 Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?”

8 Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. 10 Rồi Người nói tiếp : “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.”

 

Suy niệm: 

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 11/2021)

 

Cái chết gắn liền với thân phận con người. Đối diện với cái chết, có người quan niệm con người cũng chỉ là khối vật chất, chết là hết. Họ cho rằng con người hay con vật cũng chỉ là ‘con,’ cát bụi trở về cát bụi. Vũ trụ cũng vậy, được hình thành cách ngẫu nhiên, chẳng có Đấng Tạo hóa nào tạo thành cả. Đức Giê-su đến, Ngài loan tin mừng, báo tin vui: sự sống đến từ Thiên Chúa; cái chết chỉ là giai đoạn chuyển tiếp giữa cuộc sống hữu hạn này và sự sống vĩnh cửu đời sau; Chúa là Đấng toàn quyền trên cả vũ trụ; vũ trụ ấy có thủy có chung, sẽ có ngày biến đổi để thành trời mới đất mới trong nhiệm cục cứu độ của Ngài.  

 

Mời Bạn: Cuộc sống có thưởng phạt: người lành được thưởng, kẻ xấu bị trừng phạt trong thế giới mai sau; vũ trụ có ngày tận cùng để được biến đổi trong Đấng Cứu độ. Do đó, bạn đừng để lòng mình ra mê muội do thú vui, đời sống hưởng thụ hôm nay, cũng như đừng để bị xao xuyến, lung lạc trước các lý lẽ của những kẻ Phản Ki-tô trong thời đại hiện nay. 

 

Sống Lời Chúa: Tôi cảnh tỉnh trước những kẻ mạo danh là giáo hội, nhưng không thuộc về Đức Giê-su. Tôi cũng tỉnh thức, cảnh giác trước sức cuốn hút của sự hưởng thụ vật chất trong xã hội hôm nay.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con sống giữa một thế giới rất nhiều thông tin: tin giả tin thật đan xen như cỏ lùng trong ruộng lúa. Xin cho chúng con chọn Chúa và Lời của Chúa là Tin thật đem lại Niềm vui đích thực, chọn đời sống người môn đệ Chúa. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4230
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  24
 Hôm nay:  3133
 Hôm qua:  3861
 Tuần trước:  28115
 Tháng trước:  103538
 Tất cả:  9776094

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn