Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên (15/11/2023)

 Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên (15/11/2023) 

 Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên (15/11/2023) 

 

Bài Ðọc Năm Lẻ: Kn 6, 2-12

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan.

 

1Hãy lắng nghe, hãy cố hiểu, hỡi các bậc quân vương ;
hãy học cho biết, hỡi những vị đang nắm quyền
trên khắp cõi trần gian.
2Mở tai ra, hỡi những ai đứng đầu trong thiên hạ,
đang tự hào vì có đông đảo chư dân.
3Vì chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính
và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị.
Cũng chính Người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm
và dò xét những điều chư vị toan tính.
4Chư vị là bề tôi phụng sự vương quyền Người,
nếu như chư vị không xét xử công minh,
không tuân giữ lề luật, không theo ý Thiên Chúa,
5thì quả là kinh khủng hãi hùng,
Người sẽ kíp đứng lên chống chư vị,
vì một án quyết thật nghiêm minh
vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có quyền.
6Quả vậy, người phận nhỏ được thương tình miễn thứ,
kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay.
7Chúa Tể muôn loài không bao giờ vị nể,
kẻ quyền cao chức trọng, Người cũng chẳng kiêng dè.
Sang hay hèn đều do Người tạo tác,
đều được Người chăm sóc hệt như nhau,
8nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt.
9Vậy, hỡi các bậc vua chúa quan quyền,
những lời tôi nói đây, xin gửi tới chư vị
để chư vị học biết lẽ khôn ngoan,
mà khỏi phải sẩy chân trật bước.
10Ai sống thánh và tuân giữ luật thánh,
thì được kể là bậc thánh nhân.
Ai học hỏi luật thánh, thì sẽ tìm được lời bào chữa.
11Vậy chư vị hãy ước ao khao khát lời tôi,
và chư vị sẽ được chỉ bảo.

 

Đáp ca Tv 81,3-4.6-7 (Đ. c.8a)

 

Xướng 1: Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn ;
minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng,4giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng,
cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân.

 

Đáp. Tâu Thượng Đế, xin Ngài đứng dậy mà xét xử địa cầu.

 

Xướng 2: Ta đã phán : Hết thảy các ngươi đây
đều là bậc thần thánh, là con Đấng Tối Cao,7thế nhưng rồi phải chết không khác kẻ phàm nhân,
và có ngày sụp đổ như mọi bậc quan quyền.

 

Tung hô Tin Mừng x. 1 Tx 5,18

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn: Tt 3, 1-7

Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô.

 

1 Anh thân mến, anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền, phải sẵn sàng làm mọi việc tốt, 2 và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. 3 Thật vậy, cả chúng ta nữa, xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau.

 

4 Nhưng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. 5 Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. 6 Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. 7 Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng.

 

Đáp ca Tv 22,1-3a.3b-4.5.6 (Đ. c.1)

 

Xướng 1: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.2Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành3avà bổ sức cho tôi.

 

Đáp .Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.

 

Xướng 2: Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.4Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

 

Xướng 3: Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

 

Xướng 4: Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

 

Tung hô Tin Mừng x. 1 Tx 5,18

A-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Lc 17, 11-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

11 Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng : “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi !” 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” 19 Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

 

Suy niệm: 

(trích trong 5 phút Lời Chúa )

 

Theo luật Do Thái, người mắc bệnh phong nếu khỏi bệnh thì phải đi trình diện tư tế để xác minh mình đã lành sạch. Mười người phong cùi này vẫn còn mang trên thân thể những lở loét của căn bệnh ghê tởm này, nhưng họ vẫn vâng lời Đức Giê-su “đi trình diện các tư tế”. Quả nhiên, “đang khi đi thì họ được sạch”: Được sạch, bởi họ đã tin tưởng, phó thác vào tình yêu, quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Một khi biết bày tỏ đức tin qua sự vâng phục như thế, thì con người sẽ thấy được quyền năng Chúa tỏ hiện. 

 

Mời Bạn: Theo tính tự nhiên, có những khi chúng ta cảm thấy miễn cưỡng, gò bó, thậm chí phi lý khi phải vâng lời một con người mà ta gọi là “bề trên” hay tuân thủ những qui định, luật lệ của cộng đoàn, tổ chức. Thánh Phao-lô khẳng định: “Không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa” (Rm 13,1). Nếu chúng ta biết nhận ra thánh ý Chúa nơi những người mang chức năng đại diện quyền bính của Ngài, nơi luật lệ dân sự chính đáng, chúng ta có thể biến những việc tự nhiên đời thường thành những hành vi có giá trị siêu nhiên, thành nhân đức. Vâng phục trong đức tin như thế chúng ta không hạ thấp tự do và trách nhiệm của mình. Trái lại, chúng ta lớn lên trong niềm tin tưởng phó thác. Nói cách khác, chúng ta sẽ là những trẻ thơ, mà là những “trẻ thơ trưởng thành” của Chúa.

 

Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi làm việc bổn phận hằng ngày với cái nhìn mới của sự vâng phục trong đức tin.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm đức tin để chúng con biết tín thác vào Chúa.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4929
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  339
 Hôm qua:  5434
 Tuần trước:  25348
 Tháng trước:  91724
 Tất cả:  12147655

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn