Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ hai tuần XXIV thường niên (18/09/2023)

Lời Chúa thứ hai tuần XXIV thường niên (18/09/2023)

Lời Chúa thứ hai tuần XXIV thường niên (18/09/2023)

 

Bài Ðọc Năm lẻ: 1 Tm 2, 1-8

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

 

1 Anh thân mến, trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, 2 cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. 3 Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, 4 Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. 5 Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người : đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su, 6 Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người.

Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. 7 Và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm Tông Đồ -tôi nói thật chứ không nói dối- nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. 8 Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.

 

Đáp ca Tv 27,2.7.8-9 (Đ. c.6)

 

Xướng 1: Khi con hướng về nơi cực thánh
giơ đôi tay cầu cứu van nài,
xin Ngài nghe tiếng con khẩn nguyện.

 

Đáp. Chúc tụng Chúa, vì Người nghe tiếng tôi khẩn nguyện.

 

Xướng 2: Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi,
lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người.
Tôi đã được Người thương trợ giúp,
nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ,
cất cao tiếng hát tạ ơn Người.

 

Xướng 3: Chúa là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ
cho đấng Người đã xức dầu tấn phong.9Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài,
trên gia nghiệp này, giáng muôn phúc cả,
dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 3,16

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn: 1 Cr 11, 17-26

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

 

17 Thưa anh em, nhân lúc đưa ra một số chỉ thị, tôi chẳng khen anh em đâu, vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì, mà chỉ gây hại. 18 Thật thế, trước tiên tôi nghe rằng khi họp cộng đoàn, anh em chia rẽ nhau, và tôi tin là điều ấy có phần nào đúng. 19 Những sự chia rẽ giữa anh em, thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn. 20 Khi anh em họp nhau, thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. 21 Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. 22 Anh em không có nhà để ăn uống sao ? Hay anh em khinh dể Hội Thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của ? Tôi phải nói gì với anh em ? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao ? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu !

23 Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em : trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 25 Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói : “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy ; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.

33 Cho nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau.

 

Đáp ca Tv 39,7-8a.8b-9.10.17 (Đ. x. 1 Cr 11,26b)

 

Xướng 1: Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,8acon liền thưa : “Này con xin đến !”

 

Đáp. Anh em loan truyền Chúa đã chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến.

 

Xướng 2: Trong sách có lời chép về con9rằng : “Con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng,
lạy Thiên Chúa của con.”

 

Xướng 3: Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ;
lạy Chúa, Ngài từng biết :
con đâu có ngậm miệng làm thinh.

 

Xướng 4: Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa,
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài !
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng : “Đức Chúa vĩ đại thay !”

 

Tung hô Tin Mừng Ga 3,16

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Lc 7, 1-10

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

1 Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông.

 

4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng : “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. 5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.” 6 Đức Giê-su liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người : “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. 7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. 8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : ‘Đi !’ là nó đi ; bảo người kia : ‘Đến !’ là nó đến ; và bảo người nô lệ của tôi : ‘Làm cái này !’ là nó làm.” 9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng : “Tôi nói cho các ông hay : ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” 10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa )

 

Thời đế quốc Rô-ma, thân phận người nô lệ không hơn gì một món hàng mà người chủ có thể mua bán, thậm chí nắm quyền sinh sát trên mạng sống của họ. Là một quân nhân nằm trong guồng máy ấy, viên đại đội trưởng Rô-ma hẳn là đầy quyền uy này lại ra sức tìm phương chạy chữa cho tên nô lệ của ông đã trở thành vô dụng vì “đau nặng gần chết”. Ông đã không ngần ngại hạ mình “nhờ vả” các kỳ mục Do Thái đến cầu xin Đức Giê-su ra tay cứu chữa. Lòng nhân ái và khiêm tốn của ông như chất xúc tác xoá tan khoảng cách giữa ông, người của dân tộc thống trị, với các kỳ mục Do Thái, người của dân bị trị. Với những phẩm chất đáng quý đó, ông thốt lên lời tuyên xưng đức tin chân thật: “Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi… Nhưng xin Ngài cứ nói một lời…”; lời tuyên xưng khiến Chúa Giê-su thán phục: “Tôi chưa thấy người nào có lòng tin như thế.”

 

Mời Bạn: Các nhà khoa học ra sức phát triển con chíp ‘tình cảm’ để rô-bốt ngày càng thật giống con người. Trong khi đó, con người thời nay như muốn ‘rô-bốt hóa’, trở nên ‘những cỗ máy vô tình’ trước nỗi đau của đồng loại. Người có lòng nhân ái và khiêm tốn giống như mảnh đất tốt cho hạt giống đức tin nảy nở và nhờ đó họ đạt tới đức ái vẹn toàn.

 

Sống Lời Chúa: Hằng ngày nhắc nhở mình luôn sẵn sàng quan tâm và thực tâm phục vụ tha nhân.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con trở nên cỗ máy lạnh lùng vô cảm. Nhưng khơi dậy tình yêu Chúa trong con giúp con luôn sống nhân ái, liên đới và có trách nhiệm với tha nhân. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4811
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  26
 Hôm nay:  1295
 Hôm qua:  3013
 Tuần trước:  25658
 Tháng trước:  126822
 Tất cả:  11898511

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn