Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ bảy Tuần VII Phục Sinh (18/05/2024)

Lời Chúa thứ bảy Tuần VII Phục Sinh (18/05/2024)

Lời Chúa thứ bảy Tuần VII Phục Sinh (18/05/2024)

 

Bài Đọc: Cv 28, 16-20.30-31

Lời Chúa trong sách Tông Đồ Công Vụ

 

16 Khi chúng tôi vào Rô-ma, ông Phao-lô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh giữ ông.

17 Ba ngày sau, ông mời các thân hào Do-thái đến. Khi họ đã tới đông đủ, ông nói với họ : “Thưa anh em, tôi đây, mặc dầu đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Giê-ru-sa-lem và bị nộp vào tay người Rô-ma. 18 Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi, vì tôi không có tội gì đáng chết. 19 Nhưng vì người Do-thái chống đối, nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên hoàng đế Xê-da ; tuy vậy không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi. 20 Đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em, bởi chính vì niềm hy vọng của Ít-ra-en mà tôi phải mang xiềng xích này.”

30 Suốt hai năm tròn, ông Phao-lô ở tại nhà ông đã thuê, và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. 31 Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giê-su Ki-tô, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.

 

Đáp ca Tv 10,4.5 và 7 (Đ. x. c.7b) 

 

Xướng 1: Đức Chúa ngự trong thánh điện,
ngai Đức Chúa đặt trên cõi trời ;
Chúa đưa mắt nhìn, dò xét phàm nhân.

 

Đáp. Những kẻ sống ngay lành
được chiêm ngưỡng thánh nhan.

 

Xướng 2: Chúa dò xét người lành kẻ dữ,
ghét những ai ưa thích bạo tàn.7Quả thật Chúa là Đấng công chính,
ưa thích điều chính trực ; những kẻ sống ngay lành
được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.

 

Tung hô Tin Mừng x. Ga 16,7.13

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : “Thầy sẽ sai Thần Khí sự thật đến với anh em ; Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng : Ga 21,20-25

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

 

20 Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi : “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?” 21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, còn anh này thì sao ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.” 23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là : “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói : “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh ?”

24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.

25 Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ : cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

 

Suy Niệm

(trích trong 5 phút Lời Chúa )

 

Không chỉ viết ra, Gio-an còn dùng cả cuộc đời gắn bó với sứ mệnh tông đồ để làm chứng về Đức Giê-su. Tuy nhiên, lời chứng cứ là một chuyện, nhận biết lời chứng ấy là chuyện khác. Thời nay, những kẻ chống đối Giáo Hội thi nhau khai thác triệt để việc lạm dụng tính dục nơi một số linh mục để tấn công Giáo Hội. Ảnh hưởng cuộc triệt hạ uy tín Giáo Hội, cụ thể là linh mục, lan rộng, khiến một số tín hữu tưởng rằng ra sức đả kích các linh mục là xây dựng Giáo Hội. Theo cha Landry, tội lỗi của một số linh mục gây nên thương tích cho Hội Thánh. Nhưng không vì một Giu-đa phản bội mà quên đi đời sống chứng nhân của Nhóm Mười Một. Các ngài đã rao giảng và sống hết mình vì tình yêu dành cho Đức Ki-tô. Cũng vậy, không vì sự yếu đuối của một số linh mục mà ta lại không thấy đời sống dấn thân với bao hy sinh âm thầm của nhiều linh mục trên thế giới, nhất là các vị đang hiện diện ở những nơi đầy chống đối, hiềm khích. Đời sống các ngài đang làm chứng về Đức Giê-su và chứng đó là chứng thực.

 

Mời Bạn: Ý thức mình thuộc về Hội Thánh, để thay vì chỉ trích, lên án như kẻ đứng ngoài Hội Thánh, bạn sẽ nhìn vào đời sống các chứng nhân hôm nay và nỗ lực thực thi sứ mạng của mình xây dựng Hội Thánh.

 

Sống Lời Chúa: Lời  cầu nguyện và sự trợ giúp của bạn cần cho các linh mục.

 

Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho các linh mục lòng nhiệt thành chăm lo việc Chúa, sống xứng đáng với phẩm chức thánh. Xin thúc đẩy chúng con cộng tác với các ngài để xây dựng Hội Thánh.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 

 

Buổi chiều lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống

 

Bài Đọc I: St 11,1-9

Lời Chúa trong sách Sáng Thế

 

1 Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. 2 Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. 3 Họ bảo nhau : “Nào ! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung !” Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. 4 Họ nói : “Nào ! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất.”

5 Đức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. 6 Đức Chúa phán : “Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. 7 Nào ! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa.” 8 Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. 9 Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất.

 

Đáp ca Tv 103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30 (Đ. x. c.30) 

 

Xướng 1: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !
Áo Ngài mặc : toàn oai phong lẫm liệt,2acẩm bào Ngài khoác : muôn vạn ánh hào quang.

 

Đáp. Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,
và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

 

Xướng 2: Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng !
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.35cChúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

 

Xướng 3: Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa
đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.28Ngài ban xuống, chúng lượm về,
Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.

 

Xướng 4: Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay,
mà trở về cát bụi.30Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên,
và Ngài đổi mới mặt đất này.

 

Bài Đọc II: Rm 8,22-27

Lời Chúa trong thư thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Rôma

 

22 Thưa anh em, chúng ta biết rằng : cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 23 Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng : chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. 24 Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa : vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi ? 25 Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ.

26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

 

Tung hô Tin Mừng

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Ga 7,37-39

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

 

37-38 Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng : “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống ! Như Kinh Thánh đã nói : Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” 39 Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh.

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4959
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  18
 Hôm nay:  649
 Hôm qua:  2296
 Tuần trước:  20655
 Tháng trước:  89428
 Tất cả:  12481689

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn