Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Lê Hoàng Chương  - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ bảy tuần II Thường Niên (21/01/2023)

Lời Chúa thứ bảy tuần II Thường Niên (21/01/2023)

Lời Chúa thứ bảy tuần II Thường Niên (21/01/2023)

 

Bài Ðọc Năm Lẻ: Dt 9, 2-3, 11-14

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do-thái.

 

2 Thưa anh em, một cái lều, cái lều thứ nhất, đã được dựng lên ; lều này được gọi là Nơi Thánh, có cây đèn bảy ngọn, có bàn và bánh dâng tiến. 3 Đằng sau bức màn thứ hai, có một cái lều gọi là Nơi Cực Thánh.

11 Nhưng Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12 Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. 13 Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, 14 thì máu của Đức Ki-tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống.

 

Đáp ca Tv 46,2-3.6-7.8-9 (Đ. c.6)

 

Xướng 1: Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo !3Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

 

Đáp. Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

 

Xướng 2: Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.7Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta !

 

Xướng 3: Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.9Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

 

Tung hô Tin Mừng x. Cv 16,14b

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn: 2 Sm 1, 1-4, 11-12. 19. 23-27

Lời Chúa trong sách Samuel quyển thứ hai.

 

1 Hôm đó, ông Đa-vít đánh thắng người A-ma-lếch trở về, và ở lại Xích-lắc hai ngày. 2 Qua ngày thứ ba, có một người từ trại, từ bên vua Sa-un đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất. Khi đến gần ông Đa-vít, anh ta sấp mình xuống đất và sụp lạy. 3 Ông Đa-vít hỏi anh : “Anh từ đâu đến ?” Anh trả lời : “Tôi đã chạy thoát từ trại Ít-ra-en.” 4 Ông Đa-vít nói với anh : “Chuyện gì đã xảy ra ? Kể lại cho tôi đi !” Anh nói : “Dân đã bỏ chiến trường mà chạy trốn ; nhiều người trong dân tử trận, cả vua Sa-un và con vua là ông Giô-na-than cũng đã chết.”

11 Ông Đa-vít nắm lấy áo mình mà xé ra, tất cả những người ở với ông cũng vậy. 12 Họ cử hành tang lễ, khóc lóc và ăn chay cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Sa-un và ông Giô-na-than, con vua, thương tiếc dân Đức Chúa và nhà Ít-ra-en, vì những người này đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Bấy giờ ông Đa-vít nói :

19“Hỡi Ít-ra-en, trên các đồi của ngươi,
những người con ưu tú đã bỏ mình.
Than ôi ! Anh hùng nay ngã gục !
23Sa-un và Giô-na-than,
ôi những con người dễ thương, dễ mến,
sống chẳng xa nhau, chết cũng chẳng rời,
nhanh hơn chim bằng, mạnh hơn sư tử !
24Thiếu nữ Ít-ra-en hỡi, hãy khóc Sa-un,
người đã mặc cho các cô vải điều lộng lẫy,
đính trên áo các cô đồ trang sức bằng vàng.
25Than ôi ! Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh !
Trên các đồi của ngươi, Giô-na-than đã bỏ mình !
26Giô-na-than, anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh !
Tôi thương anh biết mấy !
Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ.
27Than ôi ! Anh hùng nay ngã gục, võ khí đã tan tành !”

 

Đáp ca Tv 79,2-3.5-7 (Đ. c.4b)

 

Xướng 1: Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,
Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-se
như chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe !
Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá,3xin giãi sáng hiển linh cho dòng dõi Ép-ra-im,
Ben-gia-min và Mơ-na-se được thấy.
Xin khơi dậy uy dũng của Ngài,
đến cùng chúng con và thương cứu độ.

 

Đáp. Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.

 

Xướng 2: Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
đến khi nao Chúa còn nóng giận,
chẳng màng chi lời dân Chúa nguyện cầu ?6Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu luỵ,
nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan.7Ngài đã khiến chúng con thành cớ
cho lân bang cãi cọ tranh giành,
cho thù địch nhạo cười chế giễu.

 

Tung hô Tin Mừng x. Cv 16,14b

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mc 3, 20-21

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mar-cô

 

20 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 01/2023)

 

Có nhiều lý do khiến thân nhân cho rằng Đức Giê-su bị mất trí: bỏ công ăn việc làm để lang thang đây đó; không lập gia đình, kết giao với một nhóm ngư dân ít học; chống lại người Pha-ri-sêu, kinh sư trong các vấn đề tôn giáo truyền thống; không dùng quyền năng để phục vụ cho bà con họ hàng, cứ đi thi ân cho thiên hạ. Việc Ngài không chịu nghỉ ngơi, quên ăn quên ngủ để giảng dạy, chữa trị cho dân chúng, là giọt nước tràn ly đưa đến quyết định đi bắt Ngài về nhà. Quả thật Ngài đang “điên” với sứ vụ của mình, lao tâm lao lực vì sứ vụ Nước Trời ấy. Những tưởng gán cho Ngài bệnh “điên” đó là có thể kìm hãm ảnh hưởng của Ngài, thế nhưng thực tế thì ngược lại, Ngài đích thực là người mà dân chúng tìm đến chứ không phải giới Pha-ri-sêu, luật sĩ.

 

Mời Bạn: Nếu cứ mãi suy tính được/mất, thắng/thua cho bản thân trong các công cuộc tông đồ, loan báo Tin Mừng, bạn sẽ chẳng bao giờ dám liều mình cả, vì lúc nào phần mất/thua sẽ về phía bạn. Tựa như Chúa Giê-su, bạn cũng phải chịu tiếng “điên, mất trí” khi yêu Chúa, hoạt động cho sứ vụ Ngài giao phó. Bạn có bao giờ dám bỏ thời giờ, sức lực để theo đuổi một điều tốt chưa?  

 

Sống Lời Chúa: Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để đạt được lý tưởng mình đang theo đuổi, chẳng hạn như ơn gọi linh mục tu sĩ hay tình nguyện trong công tác bác ái xã hội.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tin tưởng gọi con vào làm vườn nho Nước Trời của Chúa. Xin cho con biết mến yêu và hết tình phụng sự Chúa trong mọi người. Xin hãy dùng con làm khí cụ bình an cho Nước Chúa mau trị đến. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3904
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  22
 Hôm nay:  647
 Hôm qua:  3812
 Tuần trước:  27191
 Tháng trước:  109302
 Tất cả:  11885302

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn