Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lược sử quá trình hình thành Giáo xứ TTS

Lược Sử Quá Trình Hình Thành Giáo Xứ Tân Thái Sơn.

Giáo xứ Tân Thái Sơn:

Thuộc Hạt Tân Sơn Nhì – Giáo Phận Sài gòn.

Địa Chỉ: Số 01 Hoàng Văn Hòe, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 38471646 – 0903961313   Email: Nhathotanthaison@gmail.com

Bổn Mạng: Thánh Gia Thất

Cha Chánh xứ:   Phêrô Nguyễn Quốc Túy

Cha Phụ tá:         Giuse Nguyễn Hoàng Thanh.

Địa lý: Đông giáp Giáo xứ Tân Hương – Tây Giáp Giáo xứ Bình Thuận – Nam Giáp Giáo xứ Thiên Ân – Bắc Giáp Giáo xứ Nhân Hòa.

Diện tích: 21 mẫu tây.

 

Lược sử Quá trình Hình Thành và Phát Triển Giáo xứ Tân Thái Sơn.

 

Nguồn gốc:

 

Năm 1954, theo hiệp định Ge-ne-ve, cùng với giáo dân miền bắc, cha Đa Minh Trần Khắc Thiệu đã đưa một phần giáo dân thuộc giáo xứ Lương Điền, giáo phận Thái Bình, di cư vào Nam , mua đất phân phối lại cho dân và lập thành trại định cư  với tên gọi là trại tân nhì (Tân sơn Nhì – Gia định) . cùng với việc tạm ổn định nơi ăn chốn ở, và để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của giáo dân, Cha Đaminh Trần Khắc Thiệu đã cho xây dựng một ngôi nhà thờ nhỏ bằng gỗ đơn sơ.

 

Thành Lập:

 

Năm 1957, trại định cư Tân Nhì được Đức Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền – Giám Mục Sài Sòn - nâng lên hàng giáo xứ, lấy tên Giáo xứ Tân Thái Sơn, thuộc hạt Phú Bình, chọn Thánh Gia Thất làm bổn mạng Giáo xứ và cha Đa Minh Trần Khắc Thiệu là linh mục chánh xứ tiên khởi.

 

Cơ cấu Giáo xứ được phân định thành 4 khu, Ban Chức việc gồm: Ông Phêrô Vũ Ngôn, Ông Giuse Trần Tiến Đạt (Ông trùm Huynh), Ông Gioan Baotixita Vũ Rục. Ông Gioan Baotixita Vũ Cật làm thư ký .

 

Năm 1958, Cha Đaminh Trần Khắc Thiệu tiếp tục dẫn một phần giáo dân ra khai khẩn tại Phước Long, Trong thời gian này (1958-1960), số giáo dân ở lại tạm thời được Cha Già Triêm và Cha Già Chấn thường xuyên đến giúp đỡ về phụng vụ.

 

Các giai đoạn phát triển:

 

Năm 1960, Tòa Giám Mục Sài gòn đã bổ nhiệm Cha An tôn Trịnh Ngọc Văn làm Chánh xứ. Cha Antôn tiếp tục mua thêm đất nới rộng diện tích Giáo xứ. Cơ cấu giáo xứ được rút lại thành 3 khu.

·        Ở Nhiệm kỳ đầu (1960-1965) Ban Chức việc gồm:  Ông Đaminh Vũ Liêu (Ông Rự) làm Chánh Trương, Ông Đaminh Nguyễn Đắc và Ông Antôn Đinh Mão làm Phó Chánh Trương, Ông Gioan B. Vũ Cật làm thư ký. Trong thời kỳ này, Cha Chánh xứ Antôn cho sửa lại ngôi nhà thờ bằng khung sắt tiền chế thay cho ngôi nhà thờ bằng gỗ lúc ban đầu.

·        Nhiệm kỳ kế tiếp (1965 – 1970) Ông Chánh Rự nghỉ, Ông Đaminh Nguyễn Đắc lên làm Chánh Trương, Ông Antôn Đinh Mão và Ông Gioan B Vũ Luyện làm Phó Chánh Trương. Ông Giuse Nguyễn Tiêm làm thư ký.

·        Nhiệm kỳ tiếp theo (1970 – 1975) Ông Đaminh Nguyễn Đắc làm Chánh Trương, Ông Gioan B. Vũ Luyện làm Phó Chánh Trương, Ông Antôn Đinh Mão làm thủ quỹ, Ông Giuse Nguyễn Tiêm làm Thư ký, Ông Gioan B. Nguyễn Kiểm làm trưởng ban phụng vụ.

 

Năm 1970, Cha Antôn Trịnh Ngọc Văn tổ chức xây dựng nhà thờ kiên cố bằng bêtông cốt thép,với điện tích dài 37m, ngang 10m,  khánh thành năm 1972.

 

Biến cố 30/04/1975, mọi cơ cấu sinh hoạt phụng vụ của giáo xứ được giữ nguyên.

 

Năm 1976, Tòa Giám Mục Sài gòn bổ nhiệm Cha Đaminh Bùi Quang Tuyến làm Chánh xứ, mọi Cơ cấu tổ chức Giáo xứ vẫn được giữ nguyên đến năm 1979;

 

Ông Gioan B. Vũ Cật được bầu làm Chánh Trương, Ông Giuse Phạm Đắc được bầu làm Phó Chánh trương, Ông Gioan B. Vũ Truyền làm thư ký kiêm trưởng Ban Phụng Vụ.

 

Trong thời gian này, cùng hòa nhập với cuộc sống sinh hoạt bên ngoài xã hội sau biến cố 1975, Cha Chánh xứ Đaminh đã dần dần củng cố lại những sinh hoạt trong giáo xứ. xây dựng lại cơ cấu tổ chức Giáo xứ, phân chia và hướng dẫn sinh hoạt theo từng giới, củng cố về giáo lý cho Thiếu nhi theo từng độ tuổi. gầy dựng lại sinh hoạt của một số đoàn thể gia đình cầu nguyện như Dòng Ba Đaminh, Phạt tạ Thánh Tâm, Tôn Nữ Vương, Legio, Tận Hiến, Phúc âm, gioan tương trợ…..

 

Về cơ sở vật chất, năm 1981, mua chuông và xây dựng tháp chuông. Những năm sau đó, xây dựng tường bao và đổ bê tông mặt sân chung quanh khuân viên nhà thờ.

 

(năm 1984, Ông Giuse Phạm Đắc qua đời, Ông Gioan B. Vũ Chi được đề cử làm Phó Chánh Trương)  

 

Năm 1991, Tòa Giám Mục bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thục về làm Chánh xứ, Cơ cấu mọi sinh hoạt của Giáo xứ vẫn được giữ nguyên;

 

Ông  Gioan B.Vũ Cật làm Chánh Trương, Ông Gioan B.Vũ Chi làm Phó Chánh trương, Ông Gioan B.Vũ Truyền làm thư ký, Ông Gioan Trần Trấn (Ông Tới) làm trưởng Ban Phụng Vụ.

 

Về cơ sở vật chất, ngay trong năm 1991 này, Cha Chánh xứ Gioan Baotixia cho sửa lại , nới rộng và nâng cấp gian Cung Thánh trong nhà thờ. Dỡ bỏ hai dãy nhà trước sân nhà thờ (do Chính quyền địa phương trả lại cho Giáo xứ) để mở rông khuân viên nhà thờ. Mở hẻm nối giữa nhà thờ (đường Nguyễn Lộ Trạch hiện nay) và Dòng MTG Tân Việt (đường Lê Sát hiện nay). Xây dựng Phòng Họp và Phòng khách HĐMV Giáo xứ. Cuối năm 1992, Cha Chánh xứ tổ chức Thánh Lễ đặt Viên Đá xây dựng lại nhà thờ mới trên nền móng nhà thờ cũ, Nhưng vì nhu cầu mục vụ của Giáo Phận, Tòa giám mục đã thuyên chuyển Ngài về làm Chánh xứ Tân Chí Linh, do đó, Công trình xây dựng lại nhà thờ mới chưa thực hiện được.

 

Năm 1994, Tòa Giám Mục bổ nhiệm Cha Giuse Maria Đinh Cao Tùng về làm Chánh xứ . Theo đà phát triển chung của xã hội, cộng thêm thành phần di dân, dân số giáo xứ tăng đột biến. Cha Chánh xứ Giuse Maria đã xin Tòa Giám Mục cho Cha Phêrô Nguyễn Quốc Túy (cũng là Nghĩa Tử của Cha Giuse Maria) về làm Phụ tá.

 

Ông Gioan B. Vũ Cật làm Chánh Trương kiêm thủ quỹ, Ông Gioan B. Vũ Chi làm Phó Chánh Trương, Ông Gioan B. Vũ Truyền làm Thư ký, Ông Gioan Trần Trấn làm Trưởng Ban Phụng vụ.

 

Cơ cấu Giáo xứ được thay đổi, củng cố và phát triển về các mặt như tổ chức các Giáo Họ, hình thành Ban Điều Hành các Giáo Họ, phân chia lịch sinh hoạt mục vụ cho các đoàn thể, trong công tác bác ái xã hội, giáo xứ chú ý đến thành phần giáo dân di dân, giúp họ có điều kiện sống tốt hơn; chăm lo việc giáo dục như phát học bổng, mở lớp học ngoại ngữ, dậy cắt may và dậy vi tính.

 

Về cơ sở vật chất, Khai thông đường số 6 (đường nguyễn lộ Trạch hiện nay) năm 1996 xây dựng lại Nhà xứ mới, xây dựng Nhà Sinh Hoạt với quy mô 01 trệt 03 lầu, 18 phòng. Nới rộng Nhà thờ ra hai bên bằng khung sắt tiền chế mái lợp tôn. Mở rộng và xây tường bao khuân viên nhà thờ, cổng và nhà vòm. Năm 1998 thu hồi Nhà xứ cũ xây dựng Hoa Viên. Năm 1999 Xây Đài Đức Mẹ La Vang. Năm 2000 Vận động Giáo Dân cùng làm 3 con đường chính trong Giáo xứ (Đường Hoàng Văn Hòe – Đường Đô Đốc Lộc – Đường Nguyễn Lộ Trạch). Tháng 12 năm 2005, Đặt Viên Đá xây dựng Nhà Thờ mới trên khuân viên nền móng nhà thờ cũ.

 

Đến Năm 2006, khi Ngôi nhà thờ xây dựng mới hoàn tất phần thô, vì tuổi cao sức yếu và đau bệnh, Cha Cố Giuse Maria tạm nghỉ và giao lại cho Cha Phụ tá Phêrô tiếp tục hoàn thiện Ngôi nhà thờ khang trang như hiện nay và Khánh Thành vào tháng 12/2007. Bên cạnh đó, Cha Phêrô Nguyễn Quốc Túy được Tòa Giám Mục giao làm quản nhiệm Giáo xứ thay cho Cha Cố Giuse Maria.

 

Tháng 07 năm 2009; Tòa Giám Mục chính thức chấp thuận cho Cha Cố Giuse Maria được Nghỉ Hưu, Đồng thời chính thức bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Quốc Túy Làm Chánh xứ, và Cha Giuse Nguyễn Hoàng Thanh làm Phụ tá.

 

Xây dựng Nhà Chầu Thánh Thể - Nhà Lưu giữ Hài Cốt

 

Xây dựng nhân sự cho cơ cấu tổ chức Giáo xứ theo quy chế HĐMV Giáo xứ của Tòa Tổng Giám Mục.

 

Từ đây, dưới sự dẫn dắt của Cha Chánh xứ Phêrô cùng với sự cộng tác nhiệt tình của Cha Phụ tá và Quý chức trong Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, các đoàn thể… giáo xứ ngày một thăng tiến theo đà phát triển chung của giáo Hạt cũng như Giáo phận.

 

tháng 6 năm 2011, Cha Chánh xứ Phêrô cho xây dựng mới Khu Nhà Mục vụ Giáo xứ, với quần thể khu Nhà Xứ, Nhà Sinh Hoạt, các phòng lưu khách, Phòng Khách Giáo xứ, Hội trường, Các Phòng sinh hoạt đoàn thể và các phòng học giáo lý. Nhìn chung đã hoàn thành được quy hoạch tổng thể cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt phụng vụ của Giáo xứ.

 

cuối năm 2012, Trùng tu khu nhà thờ tạm thành Hội trường B, nơi tổ chức các hội nghị và tiệc cưới phục vụ cho những đoàn thể và gia đình khi có nhu cầu.

 

Giáo Dân;

 

Hiện nay, giáo xứ gồm hơn 2000 hộ gia đình công giáo, khoảng 8400 nhân danh, số nhập cư không đăng ký gia nhập giáo xứ khoảng 2000 nhân danh.

 

Cơ cấu tổ chức Giáo xứ.

 

Ban thường Vụ: 5 người

Ban điều hành các Giáo họ: 34 Người

Các Ban ngành Đoàn thể: 30 người.

 

Giáo xứ được phân chia thành 05 Giáo Họ (05 khu) gồm:

 

-      Giáo Họ Mông Triệu (Khu I)

-      Giáo Họ Gioan Baotixita (Khu II)

-      Giáo Họ Chúa Kitô Vua (Khu III)

-      Giáo Họ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Khu IV)

-      Giáo Họ Thánh Giuse Thợ (Khu V)

 

Các Gia Đình Cầu Nguyện trong Giáo xứ:

 

-      Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh                        -  Legio

-      Tôn Nữ Vương                                                     -  Phạt Tạ Thánh Tâm

-      Gia Trưởng                                                           -  Monica

-      Gioan tương trợ                                                    -  Phúc âm

-      Tận Hiến                                                               -  Thăng tiến hôn nhân

-      La Vang                                                                -  Lòng Chúa thương xót

-      Giáo lý viên và Thiếu Nhi

 

Các Ban Trong Giáo xứ:

 

-      Ban Phụng Vụ                                                               -  Ban Lễ Sinh

-      Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể                                      -  Ban Âm Thanh-Ánh sáng

-      Ban Giảng dạy Giáo lý Hôn Nhân –  tân tòng.    -  Ban Bác ái – Caritas

-      Ban chăm sóc bệnh nhân                                               -  Ban Khánh Tiết

-      Ban Bảo Vệ                                                                   -  Ban Trật Tự

-      Ban Bảo trì – xây dựng                                                -  Ban Truyền thông

-      Ban quản lý Các Hoa Viên và Các đền Đài.

 

Các Ca Đoàn Trong Giáo xứ:

 

-      Ca Đoàn Thánh Gia

-      Ca Đoàn Têrêsa

-      Ca Đoàn Monica (Các Bà Mẹ)

-      Ca Đoàn Giuse (Các Gia trưởng)

-      Ca Đoàn Cecilia

-      Ca Đoàn Thiên Thần (Thiếu Nhi)

·        Ngoài ra còn có nhóm đệ tử Dòng MTG Tân việt cộng đoàn Tân Thái sơn phụ trách hát một số lễ sáng ngày thường.

 

Các Cơ sở tôn giáo liên quan trên địa bàn Giáo xứ:

 

-      MTG tân Việt Cộng Đoàn Tân Thái Sơn

-      Mái ấm La vang:

-      Mái ấm Mẫu Đơn:

 

Tin Bài: Giuse Trần Đình Cánh.


Trở lại      In      Số lần xem: 2989
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  16
 Hôm nay:  82
 Hôm qua:  2806
 Tuần trước:  30497
 Tháng trước:  116035
 Tất cả:  8049311

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn