Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Phùng Văn Thông Minh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Phân tích và chia sẻ Lời Chúa thứ tư tuần I Mùa Chay năm chẵn

Phân tích và chia sẻ Lời Chúa thứ tư tuần I Mùa Chay năm chẵn

Phân tích và Chia sẻ - Lời Chúa thứ Tư tuần I Mùa Chay 
(12/03/2014) - (Lc 11, 29-32) – MÙA CHAY 2014

 NGUYÊN VĂN BÀI TIN MỪNG:

Hôm ấy, khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.

Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
________________________________

PHÂN TÍCH & CHIA SẺ:

Bài Tin mừng hôm nay nói về một niềm tin đích thực, niềm tin đó có 02 đặc tính:

+ Nó không chỉ dựa trên dấu lạ.
+ Nó phải đặt căn bản trên sự khôn ngoan.

1/. NIỀM TIN KHÔNG CHỈ DỰA TRÊN DẤU LẠ.

“Hôm ấy, khi dân chúng tụ họp đông đảo”

Bài Tin mừng hôm nay được 02 Thánh sử Matthêu (Mt 12, 38-42) và Luca (Lc 11, 29-32) thuật lại. Vị trí của 02 bài Tin mừng giống nhau ở điểm, nó được xếp ngay sau sự kiện: Những phép lạ Đức Giêsu đã thực hiện, đều bị người Pharisêu và người có ý đồ xấu xuyên tạc: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ." Thật là sự vu khống trắng trợn, sự ghen ghét ngày càng tăng lên, nó chuẩn bị đi đến bùng nổ để dẫn đến cái chết của Con Thiên Chúa. Đức Giêsu rất buồn vì gặp phải sự cứng lòng này, với luận điệu đó Ngài chỉ cần đưa ra 01 lập luận rất đơn giản để bẻ gãy, Ngài nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?” (Lc 11, 17-18).

Như vậy đủ cho thấy, niềm tin không đến từ những dấu lạ, cho dù có bao nhiêu phép lạ đi nữa, nó cũng không tạo ra niềm tin nơi những con người không có thành tâm thiện chí.

Hôm nay cũng như mọi lần, dân chúng lại tụ họp đông đảo quanh Đức Giêsu. Ta thử hỏi họ theo Đức Giêsu vì lẽ gì? Xin thưa có rất nhiều mục đích, có người muốn được nghe lời Thiên Chúa, vì Ngài giảng dạy lời hằng sống, và giảng dạy như Đấng có uy quyền. Nhưng cũng không ít người muốn được chứng kiến phép lạ Ngài làm, để thỏa mãn trí tò mò, hoặc cao hơn là để củng cố niềm tin của mình. Nói chung có rất nhiều lý do, vì quần chúng luôn là tập hợp của các sự khác biệt.

“Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.”

Đức Giêsu đã quở trách thật nặng nề, Ngài nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác”. Tại sao Ngài gọi họ là gian ác? Thưa vì họ dửng dưng trước tình yêu Thiên Chúa, cố tình không chấp nhận hồng ân của Ngài đổ xuống trên họ và ở lì trong bóng tối, trong sự cố chấp của mình, làm cho ân huệ của Thiên Chúa hóa ra vô ích. Họ đã được chính Con Thiên Chúa dạy dỗ, được Ngài chăm sóc yêu thương, đó là hồng ân lớn lao Thiên Chúa dành cho họ, mà con người qua bao đời nay hằng ao ước mà không được.

Bây giờ ta tự hỏi, Đức Giêsu làm phép lạ vì lý do gì? Có lẽ ai cũng hiểu Ngài làm phép lạ không phải vì muốn khoe khoang, hay làm nổi bật mình, vì Thiên Chúa không bao giờ khuất phục con người bằng những trò rẻ tiền như vậy. Trên hết và trước hết, Ngài làm phép lạ để bộc lộ tình yêu của Ngài đối với con người, vì Ngài luôn động lòng trắc ẩn trước sự đau khổ, trước sự bất hạnh và trước sự mất mát con người gặp phải. Ngài dùng quyền năng Thiên Chúa để làm cho kẻ điếc được nghe, què được đi, mù được xem thấy, phong hủi được sạch, bị quỷ ám được khỏi và nhất là kẻ chết được sống lại. Thiên Chúa không thể bình chân như vại trước nỗi đau của con người, vì thế tình yêu của Ngài luôn thúc bách Ngài làm phép lạ.

Ngài còn làm phép lạ để củng cố niềm tin cho họ, vì qua những phép lạ đó, chỉ cần họ thành tâm thiện chí, họ sẽ nhận ra Ngài là Đấng Mêsia, Đấng Cứu thế, vì không ai có thể làm những việc Ngài đã làm, trừ phi Đấng ấy được Thiên Chúa sai đến.

Thế nhưng, bằng ấy phép lạ đã củng cố niềm tin của họ chưa? Thưa: Chưa, có lẽ chưa đủ để họ có niềm tin như chính ra nó phải có. Matthêu trong câu mở đầu Bài Tin mừng hôm nay đã viết: “Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ." (Mt 12, 38).

Lạ thật, bằng ấy phép lạ vẫn không đủ, họ lại đòi xin thêm, vậy họ xin thêm cho đến bao giờ mới đủ? Có lẽ với người có lòng dạ như vậy, thì cho dù Ngài có làm bao nhiêu phép lạ nữa vẫn không đủ. Họ quá gian ác, họ đã hạ nhục Thiên Chúa, khi biến Ngài thành công cụ thỏa mãn lòng kiêu ngạo, biến Ngài thành người làm ảo thuật, làm xiếc để họ được mãn nhãn. Vì thế Đức Giêsu mới gọi họ: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác”.

Đức Giêsu khẳng định với họ: “Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” Không thể có dấu lạ nào nữa với những con người như vậy, vì dấu lạ lúc này đã đi ngược ý nghĩa của nó. Ngài không cho dấu lạ nào nữa, nhưng nhắc cho họ nhớ đã có sẵn dấu lạ trong Cựu Ước, đó là dấu lạ Giô-na.

Độc giả có thể thắc mắc, dấu lạ ông Giô-na là dấu lạ gì? Bài đọc I hôm nay trích sách Giô-na (Gn 3, 1-10) Thiên Chúa sai Giô-na đi đến thành Ninivê LẦN THỨ HAI, để loan bao cho thành biết cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống trên thành, vì Ninivê quá tội lỗi. Nhờ lời loan báo này mà Thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi, từ vua đến dân, và Thiên Chúa đã tha thứ cho họ. Đó cũng là lời Giáo hội kêu gọi mỗi người chúng ta, hãy trở về, hãy ăn năn sám hối trong Mùa Chay Thánh này.

Nhưng đó là lần thứ hai Thiên Chúa sai Giô-na. Trước đó Ngài đã sai Giô-na đến Ninivê, nhưng ông đã cưỡng lại, không đến Ninivê như Thiên Chúa truyền, mà đáp thuyền đi Tác-sít. Trên đường đi, Thiên Chúa cho sóng gió nổi lên, đe dọa con thuyền cùng những người trên đó. Mọi người sợ hãi cầu nguyện với thần minh của mình, sau đó họ bốc thăm để xem ai là người làm cho thần minh nổi giận. Họ bốc thăm trúng Giô-na. Lúc này Giô-na mới thú thật, ông là người Híp-ri, kính sợ Đức Chúa, chỉ vì ông không vâng lời Đức Chúa đến thành Ninivê mà đi Tác-sít nên mới gây ra cớ sự này. Ông xin mọi người quăng ông xuống biển thì mọi việc sẽ yên, biển sẽ bình thường trở lại.

Họ quăng Giô-na xuống biển, thì lập tức biển yên sóng lặng. Lúc này Thiên Chúa khiến một con cá nuốt ông vào bụng và ông phải ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Trong bụng cá ông cầu nguyện với Thiên Chúa, xin Ngài thương và cứu ông. Thiên Chúa đã nhận lời và khiến con cá nhả ông ra trên bờ. (Gn 1, 1-16; 2, 1-11).

Như vậy dấu lạ Giô-na, đó là ông đã ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Có lẽ sự kiện này người Do Thái nào cũng biết, nên khi Đức Giêsu đề cập tới họ hiểu ngay.

“Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.”

Vì Giô-na phải ở trong bụng cá ba ngày đêm, ông không còn chạy trốn Thiên Chúa nữa, mà vâng lời đi đến Ninivê loan báo cho họ biết chỉ còn 40 ngày nữa thành sẽ bị phá hủy thành bình địa. Mọi người đã ăn năn sám hối và thành đã được cứu. Sự kiện Giô-na ở trong bụng cá là dấu lạ cho dân thành Ninivê, dấu lạ này hồi sinh một thành phố.

Đức Giêsu khẳng định Ngài sẽ là dấu lạ cho thế hệ này. Thế hệ này đòi dấu lạ, Ngài nói họ sẽ không được thấy dấu lạ nào nữa, có nghĩa đã đến lúc Thiên Chúa dùng chính Con Yêu quý của Mình để thành dấu lạ cho họ. Đức Giêsu muốn mượn hình ảnh của Giô-na để ngầm cho họ biết, Ngài ở trong mộ 03 ngày đêm, sau đó Ngài sẽ phục sinh, đó là dấu lạ của Con Thiên Chúa, một Thiên Chúa đã chịu chết vì nhân loại, mà dấu lạ Giô-na đã tiên báo trước. Dấu lạ này sẽ cho mọi người qua mọi thời được sống, vì họ sẽ trở thành con Thiên Chúa.

Ta đừng nghĩ thái độ cứng lòng tin chỉ xảy ra thời Đức Giêsu, mà nó còn mạnh mẽ thời hôm nay. Ngày nay con người luôn để tâm để trí nghe ngóng nơi này nơi kia, dán mắt vào Internet, để mỗi khi nghe có sự kiện nào xảy ra là ùn ùn kéo đến. Họ trông chờ cái gì khác thường để thỏa mãn trí tò mò của mình. Họ sống bằng những dấu lạ, và khi không có dấu lạ xảy ra, họ không khác gì quân vô đạo, cũng gian tham, cũng trộm cướp, cũng ăn chơi trác táng,.... Và giả sử có gặp dấu lạ này dấu lạ kia, nó cũng chỉ đủ sức đánh động họ một vài ngày, không đủ sức biến đổi họ, vì thế ta nói: Niềm tin không chỉ dựa trên dấu lạ. Vậy niềm tin của họ là niềm tin gì? Nó có đúng đắn không? Tại sao họ không nhìn vào họ để nhận ra biết bao ân huệ Thiên Chúa đã ban cho, để nuôi dưỡng và củng cố niềm tin của mình. Ta nên nhớ, Đức tin không chỉ dựa trên dấu lạ, nó phải là hồng ân Thiên Chúa ban cho con người.

2/. NIỀM TIN DỰA TRÊN SỰ KHÔN NGOAN, SÁNG SUỐT.

“Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.”

Vua Salômon người Do Thái nào cũng biết, ông là con và lên kế vị vua cha là Đavit. Lãnh đạo dân Chúa, một dân cứng đầu cứng cổ, rất phức tạp, nhưng là dân của Giao ước, Salômon run sợ, ông xin Thiên Chúa ban cho ông sự khôn ngoan sáng suốt để lãnh đạo. Sách Các Vua quyển thứ nhất viết: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế?" (1V 3, 9).

Thiên Chúa đã nhận lời ông, “Thiên Chúa phán với vua: "Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, thì này, Ta làm theo như lời ngươi: Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp. Cả điều ngươi không xin, Ta cũng sẽ ban cho ngươi: giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi” (1V 3, 11-13)

Đúng như lời Thiên Chúa hứa, sự khôn ngoan của Salômon được mọi người ngưỡng mộ, đến độ Nữ hoàng phương Nam tìm đến để được chiêm ngưỡng và được nghe những lời khôn ngoan của ông. Bà tin Thiên Chúa đã ban cho vua sự khôn ngoan đó.

Đức Giêsu nói: “mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa”. Ngài nói rất đúng, vì giữa Đấng ban sự khôn ngoan và người được ban thì ai cao trọng hơn? Có lẽ không thể so sánh như vậy, vì nó quá khập khiễng, một bên là Thiên Chúa, còn bên kia là con người, sự so sánh sẽ không được phép.

Dân Do Thái đã được nghe bao lời giảng dạy của Con Thiên Chúa, họ hạnh phúc hơn tất cả những người trong Cựu ước, vì dân Cựu Ước chỉ được nghe tiên báo về Đấng Cứu Thế, họ chưa hề nhìn thấy Ngài, còn thế hệ này, họ được xem, được nghe từ chính Đấng Cứu Thế. Vậy thế hệ này được Thiên Chúa quá ưu đãi.

Nhưng có một nghịch lý xảy ra, họ đã không chấp nhận Đức Giêsu. Một sự thật phũ phàng, quá nhẫn tâm không ai chấp nhận được, vì thế Luca viết: “Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ.” Cụm từ “thế hệ này” ở đây ám chỉ những người tin vào Đức Giêsu. Luca muốn nói, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước sẽ đứng lên tố cáo họ. (Nữ hoàng Phương Nam, đại diện cho Cựu Ước).

Chúng ta đang sống thời đại nào? Xin thưa: đang sống trong giai đoạn cuối cùng của lịch sử, đó là thời đại Chúa Thánh Thần. Ta không còn sống trong thời Loan báo Đấng Cứu Thế mà được sống thời Ân sủng và cứu độ, nhưng ta không được thấy Đức Giêsu theo cách bình thường mà thấy Ngài bằng con mắt Đức tin của mình, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. Niềm tin đó sẽ trưởng thành hơn và diễm phúc hơn, Thánh sử Gioan viết: “Phúc cho kẻ không thấy mà tin”. (Ga 20, 29).

Trước hết ta tin vào Đức Giêsu vì đó là ơn Chúa ban, kế đến nhờ Lời Ngài trong Thánh kinh và Thánh truyền, Thánh Phaolô trong Thư gửi cho Timôthê đã viết: “Kẻ nào không tin vào lời của Chúa là người kiêu căng, không biết gì cả” (1Tm 6,4). Về phần mình, Phaolô khẳng định: “Tôi biết tôi tin vào ai, và tôi không nghi ngờ gì” (2Tm 1,12).

“Tôi không nghi ngờ gì”, nó nói lên một niềm tin sáng suốt và khôn ngoan của người luôn mở cửa lòng đón nhận chân lý. Chân lý đến với họ rất dễ dàng, Thiên Chúa luôn tỏ cho con người biết Ngài. Nhưng họ là ai? Thưa: đó là những kẻ bé mọn.

“Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

Câu này tương tự như câu trên, Đức Giêsu muốn nói đến dân thành Ninivê, nhờ nghe lời của Giô-na, mà ăn năn sám hối nên đã được Thiên Chúa tha thứ, ở đây còn có Đấng vượt trội trên Giô-na gấp bội, thế mà họ lại không tin vào Ngài.

Sự vô lý này khiến cho cả trời đất phẫn nộ, phẫn nộ vì sự chai đá đến độ xơ cứng của những người đương thời. Không thể ngờ được, thật họ không biết tận dụng ơn lành Thiên Chúa ban, xóa bỏ các ân huệ của Ngài cách dễ dàng, thì ngày Phán xét, chính dân thành Ninivê và những người công chính sẽ đứng lên tố cáo họ.

Chúng ta đang sống trong Mùa Chay Thánh 2014, được nghe lời Chúa hôm nay, ta sẽ đặt câu hỏi cho chính ta. Ta đã được Thiên Chúa yêu thương quá bội, vậy ta đã làm gì với ân huệ đó? Ta có giống dân thành Ninivê không? Ăn năn sám hối để trở về với Chúa. Hay ta đang là người thuộc “thế hệ này”, người Pharisêu, người cố chấp, người ù lì? Để ta cứ ở lì trong tình trạng tội lỗi của mình.

Đó là câu hỏi ta phải trả lời trong suốt Mùa Chay này, đừng để Mùa Chay năm nay qua đi cách vô ích như bao Mùa Chay đã qua đi trong đời ta.

Amen.

Jos Nguyễn Viết Tâm 


Trở lại      In      Số lần xem: 2598
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  18
 Hôm nay:  116
 Hôm qua:  2467
 Tuần trước:  21274
 Tháng trước:  102118
 Tất cả:  9589496

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn