Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Giuse Phùng Văn Thông Minh - Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - Andre Nguyễn Công Thái  - Giuse Nguyễn Ngọc Thông. -  "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ tư tuần XVIII thường niên (03/08/2022)

Lời Chúa thứ tư tuần XVIII thường niên (03/08/2022)

Lời Chúa thứ tư tuần XVIII thường niên (03/08/2022)

 

Bài Đọc Năm Lẻ : Ds 13, 1-2.25 – 14,1.26-29.34-35

Lời Chúa trong sách Dân số

 

Thiên Chúa phán với Môsê rằng: " Hãy sai người đi dò thám đất Canaan Ta đã ban cho con cái Israel; các ngươi sẽ sai đi mỗi chi tộc tổ tiên một người, mỗi người đều là bậc vương công trong chúng".

 

Hết bốn mươi ngày, họ mới trở về sau khi đã dò thám đất đai. Họ đi gặp Môsê, Aharôn và toàn thể cộng đồng con cái Israel ở sa mạc Pharan, tại Cađès; và họ đã báo cáo lại với các ông và toàn thể cộng đồng và cho người ta thấy thổ sản đất ấy.

 

Họ đã tường thuật và nói: "Chúng tôi đã vào đất, nơi các ông sai chúng tôi đến, và thật là đất chảy tràn sữa mật, và đây là thổ sản đất ấy. Hiềm một nỗi dân cư trong xứ hùng cường! Thành trì kiên cố (và) lớn lắm, và chúng tôi đã thấy ở đó có cả những con cháu Anaq. Có Amalek ở vùng Namsa; có dân Hit-tit, Yơbusi và Amori ở trên núi; còn dân Canaan thì ở gần Biển và bờ sông Yorđan".

 

Bấy giờ Caleb truyền dân nín bặt trước Môsê. Ông nói: "Ta cứ lên chiếm đất ấy, vì ta sẽ thắng nổi nó!"  Những người cùng lên với ôn đáp lại: "Ta không thể lên đánh dân ấy vì nó mạnh hơn ta".  Và họ buông lời chê bai giữa con cái Israel về đất họ đã dò thám, rằng: Ðất chúng tôi đã băng qua để dò thám là đất làm tiêu diệt cả những người ở trên ấy, dân chúng tôi đã thấy trong toàn xứ là những người vóc dạng. Chúng tôi đã thấy ở đó những người khổng lồ (con cháu của Anaq, thuộc hạng người khổng lồ). Quay mắt nhìn mình, thật chúng tôi chỉ như những con châu chấu, và trước mắt họ, chúng tôi chỉ như thế đó!"

 

Và toàn thể cộng đồng kêu la; họ lên tiếng và dân khóc lóc cả đêm ấy. Thiên Chúa phán với Môsê và Aharôn rằng: "Cho đến bao giờ, cái cộng đồng xấu nết này, những chỉ lằm bằm trách móc Ta? Ta đã nghe những lời con cái Israel lằm bằm kêu trách Ta!  Hãy bảo chúng: Nếu quả thật Ta sống, sấm của Thiên Chúa, Ta lại sẽ không xử với các ngươi như các ngươi đã nói vào tai Ta ư? Nơi sa mạc này, thấy các ngươi sẽ gục xuống, các ngươi hết thảy, những kẻ đã được kiểm tra từ hai mươi tuổi trở lên, các ngươi là những kẻ đã lằm bằm trách móc Ta.  Tính bao nhiêu ngày các ngươi đã dò thám đất đai, -- tức là bốn mươi ngày, thì cứ kể mỗi ngày là một năm, các ngươi sẽ mang tội các ngươi bốn mươi năm và các ngươi sẽ biết mối thù của Ta.  Ta Thiên Chúa, Ta đã phán! Ta lại sẽ không xử như thế sao với tất cả cộng đồng xấu xa này, những kẻ đã đoàn tụ với nhau chống lại Ta? Trong sa mạc này chúng sẽ biến dần tận tuyệt; chúng sẽ chết ở đó!

 

Bài Ðọc Năm Chẵn: Gr 31, 1-7

Lời Chúa trong sách tiên tri Giêrêmia

 

1 Thời bấy giờ - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ là Thiên Chúa của tất cả các thị tộc Ít-ra-en, và chúng sẽ là dân Ta.

 

2Đức Chúa phán thế này : Đám dân thoát cảnh gươm đao
đã được ân nghĩa trong sa mạc,
đó là Ít-ra-en trên đường về chốn nghỉ ngơi.
3Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi :
“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở,
nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.
4Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại,
hỡi trinh nữ Ít-ra-en.
Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp ;
với những chiếc trống cơm,
ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng.
5Ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Sa-ma-ri ;
những kẻ trồng cây sẽ trồng cây, và được hưởng hoa lợi.
6Vì có ngày trên núi Ép-ra-im, người canh gác sẽ hô lớn :
“Đứng lên nào, chúng ta lên Xi-on,
đến cùng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta !”
7Vì Đức Chúa phán thế này : Reo vui lên mừng Gia-cóp,
hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân !
Nào loan tin, ca ngợi và công bố :
“Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en !”

 

Đáp ca Gr 31,10.11-12ab.13 (Đ. x. c.10d)

 

Xướng 1: Muôn dân hỡi, lắng nghe lời Chúa
và loan đi các đảo xa vời,
rằng Đấng đã phân tán Ít-ra-en,
cũng chính Người sẽ thâu tập lại,
canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên.

 

Đáp. Chúa canh giữ chúng ta,
như mục tử canh giữ đàn chiên.

 

Xướng 2: Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp,
giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều.12abHọ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on,
lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc Chúa.

 

Xướng 3: Thiếu nữ bấy giờ vui nhảy múa,
trẻ già cùng mở hội tưng bừng.
Chúa phán : Tang tóc họ, Ta biến thành hoan hỷ,
và sau cảnh sầu thương,
sẽ cho họ được an ủi vui mừng.

 

Tung hô Tin Mừng Lc 7,16

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mt 15, 21-28

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

 

21 Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

 

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 24 Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26 Người đáp : “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 08/2022)

 

Người đàn bà xứ Ca-na-an, là người dân ngoại, nhưng bà có một đức tin mạnh mẽ đặc biệt. Bà tin Đức Giê-su là con vua Đa-vít, là Đấng hay thương xót. Bà cũng tin Đức Giê-su có quyền năng trừ quỷ. Điều khác biệt là bà thể hiện niềm tin một cách khiêm nhường. Là một người dân ngoại, bà đã hạ mình xin Đức Giê-su – một người Do Thái – trừ quỷ cho con bà. Bà khiêm nhường ngay cả khi bà bị xúc phạm, bị sánh ví thua cả một con chó con! Bà đến với Đức Giê-su bằng đức tin và bằng cả đức khiêm nhường. Nhờ đó lời cầu xin của bà được Chúa chấp nhận và điều kỳ diệu nhất đã xảy ra: Chúa trừ quỷ cho con gái của bà. Bà được toại nguyện. Quả là đức tin và đức khiêm nhường đã song hành với nhau.

 

Mời Bạn: Các kinh sư và người Pha-ri-sêu đúng là có tin vào Thiên Chúa, thế nhưng họ kiêu căng và thiếu “công lý, lòng nhân và thành tín” (Mt 23,23). Đức Giê-su gọi thế là giả hình. Không thể chỉ tin mà thiếu khiêm nhường hay những nhân đức khác. Các nhân đức có liên quan và hỗ trợ cho nhau. Nhân đức này mạnh mẽ, sẽ kéo theo nhân đức khác vững mạnh thêm, và ngược lại. Vì thế, khi tập nhân đức này, chúng ta cũng cần để ý tới những nhân đức khác.

 

Sống Lời Chúa: Mỗi khi làm một việc với tinh thần đức tin, như khi làm dấu thánh giá, hãy thể hiện với tâm tình của người khiêm nhường.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con đức tin và Chúa cũng muốn cho chúng con được vững mạnh thêm về các nhân đức khác. Xin cho chúng con biết phát huy đức tin thì đồng thời cũng chú ý phát triển các nhân đức khác.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4865
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  87
 Hôm qua:  2313
 Tuần trước:  24164
 Tháng trước:  103312
 Tất cả:  10566480

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn