Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Phùng Văn Thông Minh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên (28/07/2021)

Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên (28/07/2021)

Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên (28/07/2021)

 

Bài Ðọc Năm Lẻ:  Xh 34, 29-35

Lời Chúa trong sách Xuất Hành

 

29 Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. 30 Khi ông A-ha-ron và toàn thể con cái con Ít-ra-en thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. 31 Ông Mô-sê gọi họ : ông A-ha-ron và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. 32 Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Xi-nai. 33 Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. 34 Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với Người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra ; ông trở ra và nói lại với con cái Ít-ra-en những mệnh lệnh ông đã nhận được. 35 Con cái Ít-ra-en nhìn mặt ông Mô-sê thấy da mặt ông sáng chói ; ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.

 

Đáp ca Tv 98,5.6.7.9 (Đ. x. c.9c)

 

Xướng 1: Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
phủ phục trước bệ rồng, bởi Người là Đấng Thánh.

 

Đáp. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

 

Xướng 2: Mô-sê cùng A-ha-ron trong hàng tư tế Chúa,
cũng như Sa-mu-en trong số người cầu khẩn Thánh Danh !
Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại.

 

Xướng 3: Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài,
các ngài đã tuân hành thánh ý, và chiếu chỉ Người ban.

 

Xướng 4: Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
hướng về núi thánh mà phủ phục,
vì Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ, quả thật là Đấng Thánh.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 15,15b

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Al-lê-lui-a.

 

 

Bài đọc Năm Chẵn: Gr 15,10.16-21

Lời Chúa trong sách tiên tri Giêrêmia

 

10Con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì,
để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con ?
Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người,
thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa.
16Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào,
lời Ngài làm cho con hoan hỷ,
làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài,
lạy Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh.
17Con không ngồi chung vui với phường giễu cợt,
tay Ngài đè nặng khiến con phải ngồi riêng một mình.
Quả thật, Ngài đã làm cho con đầy bực tức.
18Tại sao con cứ phải đau khổ hoài,
mang vết trọng thương hết đường cứu chữa ?
Phải chăng đối với con, Ngài chỉ là ngọn suối trong ảo mộng,
là dòng nước mơ hồ ?
19Vì thế, Đức Chúa phán như sau :
“Nếu Ta đưa ngươi về mà ngươi chịu trở về,
thì ngươi sẽ được đứng trước nhan Ta.
Nếu ngươi nói điều cao quý thay vì điều hèn hạ,
thì ngươi sẽ nên như miệng Ta.
Chúng sẽ trở lại với ngươi,
chứ không phải ngươi trở lại với chúng.
20Ta sẽ làm cho ngươi nên thành đồng kiên cố đối với dân này.
Chúng có chống lại ngươi cũng chẳng làm chi được,
vì Ta ở với ngươi để cứu sống và giải thoát ngươi,
- sấm ngôn của Đức Chúa.
21Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ,
sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn.”

 

Đáp ca Tv 58,2-3.4-5ab.10-11.17.18 (Đ. c.17d)

 

Xướng 1: Lạy Thiên Chúa của con,
xin cứu con khỏi lũ địch thù,
bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công,3cứu vớt con khỏi phường gian ác,
giải thoát con khỏi bọn giết người.

 

Đáp. Chúa là chốn con nương mình trong buổi gian truân.

 

Xướng 2: Kìa mạng con, chúng rình hãm hại,
lũ cường quyền xúm lại chống con.5abLạy Chúa, con đâu có tội có lỗi gì, có làm chi lầm lỡ,
mà chúng cũng xông vào dàn trận.

 

Xướng 3: Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con,
con ngước mắt nhìn Ngài,
bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con.11Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến, sẽ đến phù hộ tôi ;
Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.

 

Xướng 4: Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát,
tình thương Ngài, sớm sớm nguyện tung hô,
bởi con được Chúa nên đồn nên luỹ,
chốn con nương mình trong buổi gian truân.

 

Xướng 5: Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài,
bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con,
lạy Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 15,15b

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mt 13,44-46

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

 

44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

 

45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 07/2021)

 

Đức Giê-su dựa trên một tập quán ở Palestine để kể dụ ngôn này. Trong thời kỳ ly loạn, cách bảo đảm nhất là người ta chôn giấu kho tàng của mình trong ruộng. Nước Trời được ví như kho tàng, kho báu, hoặc viên ngọc quý hiếm. Tựa người tình cờ tìm thấy, làm mọi cách có được kho tàng trong ruộng, hay như người thương gia lão luyện mua cho bằng được viên ngọc quý, con người cũng phải đầu tư mọi năng lực mình có để được vào Nước Trời cao trọng, sống tương quan với Đức Giê-su cao sang. Chỉ những ai tìm kiếm, tỉnh thức, ngạc nhiên trước ân huệ của Chúa, mới “dám” từ bỏ tất cả, sẵn sàng nắm lấy cơ hội để vào Nước Trời.

 

Mời bạn: Hằng ngày vẫn có biết bao điều kỳ diệu xảy ra nơi bạn, quanh bạn. Liệu bạn có để trí, để tâm hồn mình luôn tỉnh thức, ngạc nhiên trước ân sủng của Thiên Chúa chăng? Khi nhận ra ân sủng ấy, bạn hãy dám từ bỏ tất cả những gì ngăn trở ân sủng của Thiên Chúa nơi bạn và người khác. Việc đi vào Nước Trời là một việc đáng giá, cực nhọc và cũng rất tự nhiên, tựa bạn đang đi tìm ngọc quý, như bạn đã bắt gặp kho tàng.

 

Sống Lời Chúa: Tập cho mình biết “ngạc nhiên” trước các ân huệ Chúa ban trong từng ngày sống.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, việc con đang có mặt ở đây, được nói chuyện với Chúa giờ này là điều kỳ diệu rồi. Bậc sống, sứ vụ mà con đang thi hành cũng là ân sủng của Chúa. Xin cho con luôn ý thức Kho Tàng mà mình đang nắm giữ, để sống đẹp lòng Chúa hơn, trở nên kho tàng cho mọi người. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4378
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  21
 Hôm nay:  1247
 Hôm qua:  3299
 Tuần trước:  26570
 Tháng trước:  105118
 Tất cả:  9385113

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn