Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Phùng Văn Thông Minh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ năm tuần XV thường niên(15/07/2021)

Lời Chúa thứ năm tuần XV thường niên (15/07/2021)

Lời Chúa thứ năm tuần XV thường niên(15/07/2021)

 

Bài Đọc Năm Lẻ: Xh 3, 13-20

Lời Chúa trong sách Xuất Hành

 

13 Ngày ấy, khi nghe tiếng Đức Chúa phán từ giữa bụi cây, ông Mô-sê thưa với Người : “Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ : Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con : ‘Tên Đấng ấy là gì’, thì con sẽ nói với họ làm sao ?” 14 Thiên Chúa phán với ông Mô-sê : “Ta là Đấng Hiện Hữu.” Người phán : “Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này : “Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.” 15 Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê : “Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này : Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia.”

16 “Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en và nói với họ : Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của I-xa-ác, của Gia-cóp, đã hiện ra với tôi và phán : Ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai-cập. 17 Ta đã phán : Ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh khổ cực bên Ai-cập mà lên miền đất người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút, lên miền đất tràn trề sữa và mật. 18 Họ sẽ nghe tiếng ngươi ; rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Ít-ra-en đến cùng vua Ai-cập, các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng : Đức Chúa, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã cho chúng tôi được gặp Người. Giờ đây, xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi. 19 Ta thừa biết rằng vua Ai-cập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp. 20 Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai-cập để đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi.”

 

Đáp ca Tv 104,1 và 5.8-9.24-25.26-27 (Đ. c.8a) 

 

Xướng 1: Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
những dấu lạ và những quyết định Người phán ra.

 

Đáp. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

 

Xướng 2: Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !9Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
đã đoan thệ cùng I-xa-ác.

 

Xướng 3: Chúa cho Dân Người tăng thêm gấp bội,
cho họ mạnh hơn cả đối phương.25Người khiến chúng thay lòng đổi dạ, mà đâm ra thù ghét,
dùng mưu mô chống lại các tôi tớ Người.

 

Xướng 4: Chúa phái tôi tớ Người là Mô-sê,
phái A-ha-ron, kẻ Người tuyển chọn,27đến loan báo những điềm thiêng dấu lạ
trong toàn cõi đất Kham.

 

Tung hô Tin Mừng Mt 11,28

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn: Is 26, 7-9. 12. 16-19

Lời Chúa trong sách tiên tri i-sai-a

 

7Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng,
lối kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng.
8Vâng, lạy Đức Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra,
chúng con chờ đợi Chúa.
Hồn chúng con khát vọng Thánh Danh
và ước mong tưởng nhớ đến Ngài.
9Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa,
trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải.
Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu,
người bốn bể học biết đường công chính.
12Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp,
vì hết mọi việc chúng con làm
đều do Ngài thực hiện cho chúng con.
16Lạy Đức Chúa, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài.
Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ.
17Như người đàn bà mang thai, lúc gần sinh nở,
phải quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy Đức Chúa,
chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài.
18Chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió :
chúng con chẳng giải thoát được thế gian,
cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất.
19Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên.
Này những kẻ nằm trong bụi đất,
hãy trỗi dậy, hãy reo mừng !
Vì lạy Chúa, sương Ngài ban là sương ánh sáng,
và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh.

 

Đáp ca Tv 101,13-14ab và 15.16-18.19-21 (Đ. c.20b)

 

Xướng 1: Lạy Chúa, muôn đời Ngài ngự trị,
trải bao thế hệ, thiên hạ nhắc đến Ngài. 
14abChính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Xi-on, 15bề tôi Ngài lưu luyến đá tường thành sụp đổ,
lòng những xót xa nhìn đống tro tàn.

 

Đáp. Từ trời xanh Chúa đã nhìn xuống cõi trần.

 

Xướng 2: Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa,
mọi đế vương hoàn cầu uý kính Ngài vinh hiển.17Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.18Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu,
chẳng khinh thường lời họ nguyện xin.

 

Xướng 3: Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết,
dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời.20Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện,
từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần,21để nghe kẻ tù đày rên siết thở than
và phóng thích những người mang án tử.

 

Tung hô Tin Mừng Mt 11,28

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mt 11, 28-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

 

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 07/2021)

 

Chúa Giê-su trong thân phận làm người, cũng trải qua nhiều đau  khổ, thử thách, nên trước những điều làm trí óc ta mệt mỏi, con tim ta đau đớn, những thất bại trong quá khứ, những gánh nặng trong hiện tại, những lo lắng cho tương lai, và cả những yếu đuối vấp ngã của chúng ta trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, Ngài hoàn toàn thấu hiểu và cảm thương (x. Dt 4,15). Vì thế mời gọi chúng ta “mang những gánh nặng nề” đó đến với Ngài để được Ngài cho “nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

 

Mời Bạn: Trong đời sống, chắc chắn sẽ có những lúc chúng ta mệt mỏi, lo lắng, băn khoăn vì cuộc sống mưu sinh, vì những thất bại trong những mối tương quan. Trong những khoảnh khắc đen tối đó, nhiều khi chúng ta bế tắc, chúng ta đóng cửa lòng mình và để cho nỗi thất vọng xâm chiếm mình, chế ngự mình và làm cho cuộc sống của ta nên chán nản. Những lúc như thế, chúng ta hãy nhớ đến lời Chúa dạy hôm nay và hãy đưa tay ra cho Ngài nắm lấy. Ngài không giải quyết các vấn đề của ta bằng một cây đũa thần, nhưng Ngài sẽ làm cho ta nên mạnh mẽ xuyên qua những khó khăn. Trong cánh tay Ngài, ta sẽ được “nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

 

Sống Lời Chúa: Đến nghỉ ngơi với Chúa Giê-su qua việc suy niệm Lời Chúa và kết hiệp với Ngài nơi Thánh Thể.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu con người, và đã sống trọn phận người với chúng con. Chúa đã nếm biết Nỗi khổ đau và hạnh phúc của phận người. Xin cho chúng con biết tin tưởng chạy đến với Chúa để đón nhận sức mạnh mà bước tiếp trên con đường trần thế đầy khó khăn thử thách. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 5269
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  19
 Hôm nay:  1241
 Hôm qua:  3299
 Tuần trước:  26570
 Tháng trước:  105118
 Tất cả:  9385107

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn