Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Giuse Phùng Văn Thông Minh Và Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên(27/01/2022)

Lời Chúa Thứ Năm Tuần III Thường Niên (27/01/2022) 

 

Lời Chúa thứ năm tuần III thường niên(27/01/2022)

 

Bài Ðọc Năm Lẻ: Dt 10, 19-25

Lời Chúa trong gửi tín hữu Do-thái.

 

19 Thưa anh em, nhờ máu Đức Giê-su đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. 20 Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. 21 Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa. 22 Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền. 23 Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín. 24 Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt. 25 Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp, như vài người quen làm ; trái lại, phải khuyến khích nhau, nhất là khi anh em thấy Ngày Chúa đến đã gần.

 

Đáp ca Tv 23,1-2.3-4ab.5-6 (Đ. x. c.6)

 

Xướng 1: Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.2Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

 

Đáp. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi
những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài.

 

Xướng 2: Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?4abĐó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng.

 

Xướng 3: Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.6Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

 

Tung hô Tin Mừng Tv 118,105

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a.: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Al-lê-lui-a.

 

Bài Đọc Năm Chẵn: 2 Sm 7, 18-19.24-29

Lời Chúa trong sách Sa-mu-el quyển thứ hai

 

18 Sau khi ông Na-than nói với vua Đa-vít, vua vào ngồi chầu trước nhan Đức Chúa và thưa : “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là gì, mà Ngài đã đưa con tới địa vị này ? 19 Nhưng lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Ngài còn coi đó là quá ít ; Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài. Phải chăng đó là luật chung cho con người, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng ? 24 Ngài đã lập Ít-ra-en, dân Ngài, để nó thành dân Ngài mãi mãi ; còn Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của chúng. 25 Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó, xin Ngài giữ mãi mãi, và xin hành động như Ngài đã phán. 26 Danh Ngài sẽ vĩ đại mãi mãi và người ta sẽ nói : ‘Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa thống trị Ít-ra-en.’ Nhà của tôi tớ Ngài là Đa-vít sẽ vững bền trước nhan Ngài. 27 Thật vậy, lạy Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, chính Ngài đã mặc khải cho tôi tớ Ngài rằng : Ta sẽ xây cho ngươi một nhà. Vì thế tôi tớ Ngài đủ can đảm dâng lên Ngài lời cầu nguyện ấy. 28 Giờ đây, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài là Thiên Chúa, những lời Ngài phán là chân lý, và Ngài đã hứa ban cho tôi tớ Ngài điều tốt đẹp ấy. 29 Vậy giờ đây, cúi xin Ngài giáng phúc cho nhà của tôi tớ Ngài, để nhà ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngài. Bởi vì, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, chính Ngài đã phán, và nhờ Ngài giáng phúc mà nhà của tôi tớ Ngài sẽ được chúc lành mãi mãi.”

 

Đáp ca Tv 131,1-2.3-5.11.12.13-14 (Đ. Lc 1,32b)

 

Xướng 1: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua Đa-vít
và mọi công lao vất vả của người :2chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa,
đã khấn hứa cùng Đấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng :

 

Đáp. Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.

 

Xướng 2: “Tôi quyết chẳng về nhà,
chẳng lên giường nằm nghỉ,4chẳng bao giờ chợp mắt khép mi,5khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự,
một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.”

 

Xướng 3: Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít
và sẽ không thất tín bao giờ,
thề rằng : “Chính con ruột của ngươi,
Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.

 

Xướng 4: Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng,
thì con cái chúng đến muôn đời
cũng sẽ được lên kế vị ngươi !”

 

Xướng 5: Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.14Người phán : “Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,
Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.

 

Tung hô Tin Mừng Tv 118,105

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mc 4, 21-25

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mar-cô

 

 

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường ? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao ? 22 Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe thì hãy nghe !”

24 Người nói với các ông : “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.”

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 01/2022)

 

Một nhà văn kể chuyện hai cậu bé lợi dụng lúc cha mẹ vắng nhà đã sơn màu đỏ cho một con gà lông trắng, rồi thả sống chung với đàn gà trắng. Tội nghiệp con gà có màu sắc khác biệt này, nó đã bị đàn gà trắng mổ cho đến chết! Cũng vậy, con người, theo bản năng, luôn trù dập, tẩy chay những người nào sống khác với họ. Không lạ gì ta sợ ăn mặc, cư cử, nói năng, suy nghĩ khác với người chung quanh. Thậm chí vì nỗi sợ khác biệt này, ta không dám sống đúng với ơn gọi, căn tính, bản chất người Kitô hữu. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta can đảm dương cao ngọn đèn niềm tin của mình,  tuyên xưng Đấng ta tin và phụng thờ, cũng như mạnh dạn sống đúng như Đấng ấy mong muốn, dù biết rằng sống như vậy là ngược dòng đời, và có thể sẽ gặp rắc rối, ghét bỏ.

 

Mời Bạn: “Có hai cách để lan tỏa ánh sáng: là ngọn nến cháy hay là tấm gương phản chiếu ngọn nến ấy” (E. Wharton). Cuộc sống của bạn sẽ là ánh sáng được dương cao khi bạn gắn bó với ánh sáng Lời Chúa, rồi phản chiếu ánh sáng ấy qua lối sống đượm chất Tin Mừng của mình. Bạn có muốn là ánh sáng của Chúa không?

 

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ tuyên xưng niềm tin bằng cách mạnh dạn sống đúng như Lời Chúa mời gọi, dù biết rằng sống như vậy sẽ khác với người lân cận, và có thể bị chế nhạo, trù dập.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, vì sợ khác với người chung quanh, nhiều lúc chúng con không dám sống tinh thần Tin Mừng của Chúa. Xin tha thứ cho chúng con, và xin cũng ban ơn trợ lực để chúng con can đảm sống tinh thần Tin Mừng Chúa giữa dòng đời. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3834
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  25
 Hôm qua:  2406
 Tuần trước:  23580
 Tháng trước:  99890
 Tất cả:  10153146

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn