Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Giuse Phùng Văn Thông Minh Và Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ hai tuần XXII thường niên (30/08/2021)

Lời Chúa thứ hai tuần XXII thường niên (30/08/2021)

Lời Chúa thứ hai tuần XXII thường niên (30/08/2021)

 

Bài Đọc Năm Lẻ: 1 Tx 4, 13-18

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

 

13 Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. 14 Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su. 15 Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. 16 Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên ; 17 rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. 18 Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.

 

Đáp ca Tv 95,1 và 3.4-5.11-12a.12b-13 (Đ. c.13b)

 

Xướng 1: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,3kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

 

Đáp. Chúa ngự đến xét xử trần gian.

 

Xướng 2: Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,
khả tôn khả uý hơn chư thần,5vì chư thần các nước thảy đều hư ảo,
còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao.

 

Xướng 3: Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,
biển gầm vang cùng muôn hải vật,12aruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

 

Xướng 4: Hỡi cây cối rừng xanh,13hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa,
vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.
Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

 

Tung hô Tin Mừng x. Lc 4,18

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn:  1 Cr 2, 1-5

Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

 

1 Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. 2 Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá. 3 Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. 4 Tôi nói, tôi giảng, mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa. 5 Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.

 

Đáp ca Tv 118,97-98.99-100.101-102 (Đ. c.97a)

 

Xướng 1: Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao,
suốt ngày cứ suy đi gẫm lại !98Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn địch thủ,
vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng.

 

Đáp:.Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao !

 

Xướng 2: Con được thông suốt hơn cả thầy dạy,
vì con thường gẫm suy thánh ý ;100am hiểu hơn các bậc lão thành,
bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo.

 

Xướng 3: Mọi nẻo đường tà, chân con chẳng bước,
cốt làm sao giữ được lời Ngài.102Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định,
bởi chính Ngài chỉ giáo cho con.

 

Tung hô Tin Mừng x. Lc 4,18

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Lc 4, 16-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Lu-ca

 

16 Khi ấy, Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : 18 Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.

 

20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. 21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.

 

Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao ?” 23 Người nói với họ : “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !” 24 Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

 

25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

 

28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi-. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

 

Suy Niệm:

(Trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 08/2021)

 

“Các lời tiên báo được thực hiện trong Kinh Thánh là bằng chứng cho thấy Lời Chúa được linh hứng. Chẳng hạn hơn 300 lời tiên báo về Đấng Cứu thế được ứng nghiệm chính xác nơi Đức Giê-su Ki-tô” (B. Johnston). Trong hội đường Na-da-rét ngày ấy, Đức Giê-su đã làm ứng nghiệm lời tiên báo của ngôn sứ I-sai-a về Đấng Cứu thế. Ngài cho họ thấy Đấng mà vị ngôn sứ giới thiệu chính là Ngài, Người loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố thời kỳ hồng ân đặc biệt của Chúa. Việc cứu nhân độ thế ấy được thực hiện rõ nét qua ba năm thi hành sứ vụ công khai: Ngài quan tâm loan báo Tin Mừng Nước Trời cho con người, nhất là người nghèo, kẻ bị áp bức, người chịu những thiệt thòi trong xã hội, hầu giúp họ trở thành những con cái tự do của Chúa.

 

Mời Bạn: “Kinh thánh nói bằng quyền năng và sự thực tiễn về mọi điều bạn đang đương đầu, suy nghĩ, và cảm nhận. Vị Chúa có vẻ xa cách thế kia với bạn trong giây phút này trở nên thật sự gần gũi và thiết thực ” (P. Tripp). Thay vì sống theo thói đời, tính cách con người mình, bạn đưa Lời Chúa vào cuộc sống, trong mọi ứng xử của bạn. Khi ấy, bạn làm cho Lời Chúa quyền năng ấy được ứng nghiệm hôm nay. 

 

Sống Lời Chúa: Tôi xem trong bộ nguyên tắc ứng xử thường dùng của mình, Lời Chúa đứng ở vị trí nào, và điều chỉnh cho xứng hợp ngay hôm nay.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa làm cho tất cả các lời tiên báo về Đấng Mê-si-a trong Cựu ước được ứng nghiệm trong cuộc đời mình. Xin cũng cho con biết thay đổi lối ứng xử thường ngày của mình, để Lời hằng sống của Chúa được ứng nghiệm trong đời con. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4316
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  24
 Hôm nay:  2578
 Hôm qua:  2208
 Tuần trước:  26956
 Tháng trước:  89171
 Tất cả:  10402511

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn