Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Phùng Văn Thông Minh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ hai tuần XX thường niên (16/08/2021)

Lời Chúa thứ hai tuần XX thường niên (16/08/2021)

Lời Chúa thứ hai tuần XX thường niên (16/08/2021)

 

Bài Đọc Năm Lẻ: Tl 2,11-19

Lời chúa trong sách Thủ Lãnh

 

11 Hồi ấy, con cái Ít-ra-en đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, và đã làm tôi các thần Ba-an. 12 Họ đã lìa bỏ Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên, Đấng đã đưa họ ra khỏi đất Ai-cập, và họ đã đi theo các thần ngoại lai trong số các thần của các dân chung quanh. Họ sụp lạy các thần ấy và chọc giận Đức Chúa. 13 Họ đã lìa bỏ Đức Chúa để làm tôi thần Ba-an và các nữ thần Át-tô-rét. 14 Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en và đã trao họ vào tay quân cướp cho chúng tha hồ bóc lột ; Người đã trao họ vào tay kẻ thù chung quanh, nên họ không thể đương đầu nổi với kẻ thù. 15 Cứ mỗi lần họ xuất trận là tay Đức Chúa giáng hoạ trên họ, như Đức Chúa đã phán và thề với họ. Họ lâm cảnh khốn cùng.

16 Bấy giờ Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giải thoát họ khỏi tay những kẻ cướp phá họ. 17 Nhưng rồi các thủ lãnh của họ, họ cũng chẳng nghe mà cứ đàng điếm với các thần ngoại lai và sụp lạy các thần đó. Họ vội từ bỏ con đường cha ông họ đã đi, là tuân giữ mệnh lệnh của Đức Chúa ; họ đã không noi gương các ngài. 18 Khi Đức Chúa cho xuất hiện các thủ lãnh để giúp họ, thì Đức Chúa ở với vị thủ lãnh và Người cứu họ khỏi tay quân thù bao lâu vị thủ lãnh còn sống, vì Đức Chúa động lòng trắc ẩn trước những tiếng than khóc của họ, khi họ bị đàn áp và ức hiếp. 19 Nhưng sau khi vị thủ lãnh qua đời thì họ lại ra hư đốn hơn cả cha ông họ. Họ chạy theo các thần ngoại lai để làm tôi và sụp lạy chúng, chứ không từ bỏ những hành vi và đường lối ngoan cố của họ.

 

Đáp ca Tv 105,34-35.36-37.39-41a.43ab và 44 (Đ. c.4a)

 

Xướng 1: Họ đã không diệt trừ những dân
mà Chúa đã chỉ định,35họ sống chung lộn giữa chư dân,
học đòi những hành vi của chúng.

 

Đáp. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài.

 

Xướng 2: Họ lấy tượng thần chúng mà thờ :
đó chính là cạm bẫy họ sa chân.37Họ giết con mình cả trai lẫn gái, mà hiến quỷ tế thần.

 

Xướng 3: Họ đã thành dơ bẩn vì những hành vi đó,
phản bội tình yêu Chúa bằng những việc họ làm.40Trên dân riêng, Chúa đổ cơn thịnh nộ,
Người tởm kinh gia nghiệp của mình,41aphó mặc họ vào tay đám chư dân.

 

Xướng 4: Đã bao lần Chúa thương giải cứu,
nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch.44Chúa thấy họ truân chuyên ngàn nỗi,
nghe thấy lời cầu cứu van xin.

 

Tung hô Tin Mừng Mt 5,3

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn: Ed 24, 15-24

Lời Chúa trong sách Tiên tri Êdêkiel.

 

15 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 16 Hỡi con người, này Ta sẽ bất thần cất khỏi ngươi niềm vui của mắt ngươi. Nhưng ngươi không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc, không được để nước mắt trào ra. 17 Hãy rên rỉ âm thầm, đừng làm đám tang cho người chết ; hãy đội khăn, đi dép ; không được che râu ria ; không được ăn bánh người ta đưa đến. 18 Tôi nói với dân chúng ban sáng, thì đến chiều vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi làm như lệnh Đức Chúa đã truyền cho tôi. 19 Dân chúng bảo tôi : “Ông không cắt nghĩa cho chúng tôi hiểu những gì ông đã làm sao ?” 20 Tôi nói với họ : “Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 21 Hãy nói với nhà Ít-ra-en : Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau : Này Ta sẽ làm cho Nơi Thánh của Ta ra ô uế ; nơi thánh đó là sức mạnh làm cho các ngươi hãnh diện, là niềm vui của đôi mắt các ngươi, là nơi các ngươi hằng quan tâm. Con trai con gái các ngươi đã bỏ lại sẽ ngã gục vì gươm. 22 Các ngươi cứ làm như Ê-dê-ki-en đã làm. Các ngươi đừng che râu ria, đừng ăn bánh người ta đưa đến. 23 Đầu đội khăn, chân đi dép ; các ngươi sẽ không được thương tiếc người chết, không được khóc lóc. Các ngươi sẽ chết dần chết mòn vì lỗi lầm của các ngươi ; các ngươi sẽ nhìn nhau mà rên siết. 24 Ê-dê-ki-en sẽ nên điềm báo cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm y như nó đã làm. Khi sự việc xảy ra, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, là Chúa Thượng.”

 

Đáp ca Đnl 32,18-19.20.21 (Đ. x. c.18a)

 

Xướng 1: Thiên Chúa là Núi Đá sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường,
ngươi quên Thiên Chúa, Đấng đã sinh ra ngươi.19Đức Chúa thấy vậy thì khinh miệt,
vì con trai con gái Người đã trêu giận Người.

 

Đáp. Thiên Chúa sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường.

 

Xướng 2: Người phán : “Ta sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng,
để xem hậu vận chúng ra sao ;
vì chúng là giống nòi tráo trở,
những đứa con chẳng chút tín trung.

 

Xướng 3: Chúng đã thờ các thần không phải là Thiên Chúa
khiến Ta phải ghen tương,
thờ những thần hư ảo mà trêu giận Ta ;
Ta sẽ dùng một dân không phải là dân
khiến chúng phải ghen tương,
dùng một dân tộc ngu si mà trêu giận chúng.

 

Tung hô Tin Mừng Mt 5,3

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mt 19,16-22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

 

16 Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” 17 Đức Giê-su đáp : “Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” 18 Người ấy hỏi : “Điều răn nào ?” Đức Giê-su đáp : “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” 20 Người thanh niên ấy nói : “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” 21 Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

 

Suy Niệm:

(Trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 08/2021)

 

Lý do khiến người thanh niên nhiều thiện chí này bỏ đi, và do đó, có nguy cơ không đạt được sự sống đời đời như anh đang mong muốn, là “vì anh ta có nhiều của cải” mà anh không thể từ bỏ. Tự bản chất, tiền của chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm cho con người đạt tới hạnh phúc và sự hoàn thiện thực sự. Bởi vì khi chưa có thì muốn cho có, có rồi thì muốn có nhiều hơn. Lòng ham muốn không bao giờ có điểm dừng, không bao giờ được thoả mãn, và thế là không bao giờ được hạnh phúc. Thánh Augustinô chia sẻ kinh nghiệm bản thân của ngài. Sau bao nhiêu năm quay cuồng trong tham vọng mà không thoả mãn, thánh nhân nghiệm ra rằng tâm hồn ngài vẫn mãi khắc khoải cho tới khi tìm ra hạnh phúc đích thực là được nghỉ yên trong Chúa.

 

Mời Bạn: Người thanh niên ấy bỏ đi vì không dám làm theo lời Chúa bán hết tài sản, cho người nghèo, rồi đi theo Chúa. Phần bạn, bạn vẫn đang khư khư nắm lấy cái gì mà không dám từ bỏ? Trong thời đại đề cao chủ nghĩa hưởng thụ ngày nay, việc sở hữu nhiều của cải được coi như thước đo sự thành đạt. Và ngược lại, việc “từ bỏ mọi sự vác thập giá đi theo Chúa” (Mt 16,24) bị coi như lỗi thời, nhưng đây lại là phương thế giúp ta có được năng lực làm chủ bản thân và đạt tới hạnh phúc đích thực.

 

Sống Lời Chúa: Tập tự chủ bản thân bằng cách thực hành tiết độ trong việc ăn uống, giải trí.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tiết chế lòng ham muốn hưởng thụ, để con được thanh thoát nhẹ nhàng sống dấn thân phục vụ, hầu có thể đạt được hạnh phúc đích thực nơi Chúa.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3863
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  3518
 Hôm qua:  2978
 Tuần trước:  30110
 Tháng trước:  101737
 Tất cả:  9493228

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn