Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Phùng Văn Thông Minh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ hai tuần XII thường niên (21/06/2021)

Lời Chúa thứ hai tuần XII thường niên (21/06/2021)

Lời Chúa thứ hai tuần XII thường niên (21/06/2021)

 

Bài Đọc Năm Lẻ: St 12, 1-9

Lời Chúa trong sách Sáng thế.

 

1 Hồi ấy, Đức Chúa phán với ông Áp-ram : “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.

3Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi ;
Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa.
Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.”

4 Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông. Ông Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi khi ông rời Kha-ran. 5 Ông Áp-ram đem theo vợ là bà Xa-rai, cháu là ông Lót, và mọi tài sản họ đã gầy dựng được, cùng với gia nhân họ đã có tại Kha-ran. Họ ra đi về phía đất Ca-na-an và đã tới đất đó.

6 Ông Áp-ram đi qua đất ấy, đến nơi gọi là Si-khem, đến cây Sồi Mô-re. Thời bấy giờ, người Ca-na-an đang ở trong đất ấy. 7 Đức Chúa hiện ra với ông Áp-ram và phán : “Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi.” Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa, Đấng đã hiện ra với ông. 8 Từ chỗ ấy, ông sang miền núi, ở phía đông Bết Ên. Ông cắm lều giữa Bết Ên ở phía tây và Ai ở phía đông. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa và ông kêu cầu danh Đức Chúa. 9 Rồi ông đi từ chặng nọ qua chặng kia đến miền Ne-ghép.

 

Đáp ca Tv 32,12-13.18-19.20 và 22 (Đ. c.12b)

 

Xướng 1: Hạnh phúc thay quốc gia
được Chúa làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào
Người chọn làm gia nghiệp.13Từ trời cao nhìn xuống,
Chúa thấy hết mọi người.

 

Đáp. Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.

 

Xướng 2: Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,19hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

 

Xướng 3: Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì.22Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

 

Tung hô Tin Mừng Hr 4,12

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn: 2 V 17, 5-8. 13-15a. 18

Lời Chúa trong sách các Vua quyển thứ hai

 

5 Thời đó, vua Át-sua là San-ma-ne-xe tiến đánh Ít-ra-en, đến Sa-ma-ri và vây hãm thành này ba năm. 6 Năm thứ chín triều vua Hô-sê, vua Át-sua chiếm được Sa-ma-ri và đày Ít-ra-en sang Át-sua. Vua cho họ định cư ở Khơ-lác, và ở ven sông Kha-vo thuộc vùng Gô-dan, và trong các thành xứ Mê-đi.

7 Sự việc đó xảy ra, vì con cái Ít-ra-en đã đắc tội với Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, là Đấng đã đem họ lên từ đất Ai-cập, đã giải thoát họ khỏi tay Pha-ra-ô, vua Ai-cập, và vì họ đã kính sợ các thần khác. 8 Họ theo những thói tục của các dân Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Ít-ra-en và những thói tục các vua Ít-ra-en đã tạo ra.

13 Nhưng Đức Chúa đã dùng tất cả các ngôn sứ và các thầy chiêm mà cảnh cáo Ít-ra-en và Giu-đa : “Hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi, hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của Ta, đúng theo Lề Luật Ta đã truyền cho cha ông các ngươi, và Ta đã chuyển đến các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của Ta.” 14 Nhưng họ đã không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, những người không tin vào Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. 15a Họ đã khinh dể những quy luật của Người, cũng như giao ước Người đã lập với cha ông họ và những chỉ thị Người đã truyền cho họ. 18 Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en và đẩy Ít-ra-en cho khuất nhan Người. Chỉ còn lại chi tộc Giu-đa.

 

Đáp ca: Tv 59,3.4-5.12-13 (Đ. c.7a)

 

Xướng 1: Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con
và làm cho tan nát ;
Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ,
nhưng xin trở lại với chúng con !

 

Đáp. Lạy Chúa, xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con.

 

Xướng 2: Chúa đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ,
xin hàn gắn lại cho khỏi lung lay.5Dân Ngài, Ngài bắt nếm chua cay,
ép chúng con cạn chén nồng choáng váng.

 

Xướng 3: Há chẳng phải chính Ngài,
Đấng đã từng ruồng bỏ chúng con,
chẳng còn dẫn ba quân xuất trận ? Xin Ngài thương cứu viện cho chúng con thoát khỏi quân thù,
chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không.

 

Tung hô Tin Mừng Hr 4,12

al-lê-lui-a.  al-lê-lui-a. Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mt 7, 1-5

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

 

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? 4 Sao anh lại nói với người anh em : ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 6/2021)

 

Những lời khuyên của Đức Giê-su không chỉ hữu ích trong tương quan giữa người với người, mà còn được nâng lên tầm mức siêu nhiên, và có giá trị trước mặt Thiên Chúa: Đừng xét đoán không chỉ vì lợi ích thực tiễn mà còn “để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” Chúa Giê-su dạy con người sống khoan dung trong lời ăn tiếng nói cũng như trong cung cách cư xử, vì một lý do vô cùng cao cả là Thiên Chúa đã bao lần thể hiện tình bao dung nhân từ, tha thứ cho biết bao tội lỗi của con người.

 

Mời Bạn: Dân gian thường gán những hỗn danh ‘bà tám buôn dưa lê’ chuyên ‘ngồi lê đôi mách’ để nói đến thói tật cố hữu là nói xấu, phê phán, chỉ trích người khác. Có một thực tế là nói xấu người thứ ba, nhất là khi người ấy vắng mặt, thì dễ và ‘sướng miệng’ hơn là nói tốt về người ấy. Thói xấu đó xuất phát từ một con tim hẹp hòi cay nghiệt, muốn đưa mình lên bằng cách hạ bệ người khác. Thái độ đó chắc chắn là đi ngược với lệnh truyền yêu thương của Tin Mừng, phản nghịch lại tinh thần bác ái Ki-tô giáo. “Để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” thì hãy bao dung nhân từ như Thiên Chúa, Cha chúng ta là Đấng nhân từ (x. Lc 6,36). Ai biết tha thứ và bao dung, sẽ được Chúa xét xử khoan hồng đại lượng.

 

Sống Lời Chúa: Thay vì xét đoán và nói xấu, bạn làm ngược lại, bạn giải thích ý tốt và nói tốt, khen ngợi những ưu điểm, phát huy những điều tích cực nơi người khác.

 

Cầu nguyện: “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con mặc lấy tâm tình từ bi nhân hậu của Chúa để con biết nhận ra điều tốt đẹp nơi anh em con. Và nếu phải xét đoán anh em, xin cho con xét đoán với tình bác ái.” Đọc kinh Kính Mến.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3873
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  17
 Hôm nay:  3844
 Hôm qua:  3881
 Tuần trước:  28009
 Tháng trước:  109302
 Tất cả:  9177167

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn