Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ bảy tuần XXXIII thường niên (23/11/2019)

Lời Chúa thứ bảy tuần XXXIII thường niên (23/11/2019)

Lời Chúa thứ bảy tuần XXXIII thường niên (23/11/2019)

 

Bài Ðọc Năm Lẻ: 1 Mcb 6, 1-13

Lời Chúa trong sách Macabê quyển thứ nhất.

 

Trong những ngày ấy, vua Antiôcô rảo khắp các tỉnh miền bắc. Vua nghe nói tại Ba-tư có thành Êlymai nổi tiếng là giàu có và lắm vàng bạc; trong thành lại có một ngôi đền thờ lắm bảo vật, đầy những binh giáp bằng vàng, chiến bào, khiên mộc di sản của Alexanđrô, con Philipphê, vua xứ Macêđônia, là vua tiên khởi cai trị dân Hy-lạp. Vậy ông đến tìm cách chiếm lấy thành để cướp của. Nhưng ông không thành công, vì dân thành đã biết trước ý định của ông, nên đã vùng lên chống lại. Ông bỏ chạy và buồn bực lui quân trở về Babylon.

 

Lúc vua còn ở Ba-tư, có người đến đem tin cho vua hay toán quân của ông ở Giuđa đã bị đánh bại chạy tán loạn, và Lysia, vị tướng chỉ huy một đoàn quân hùng hậu, cũng đã phải tháo lui chạy trốn quân Do-thái; quân Do-thái lại càng mạnh thêm nhờ ở khí giới, lương thực và chiến lợi phẩm rất nhiều đã lấy được của các đoàn quân họ đánh bại. Họ đã hạ tượng thần vua đã đặt trên bàn thờ ở Giêrusalem; họ cũng đã xây thành đắp luỹ cao như trước chung quanh Ðền thờ và chung quanh thành Bethsura.

 

Nghe tin ấy, nhà vua khiếp đảm và rất xúc động. Vua vật mình xuống giường và buồn đến lâm bệnh, (bởi vì) sự việc đã không xảy ra như vua ước muốn. Vua liệt giường nhiều ngày, càng ngày càng buồn. Và tưởng mình sắp chết, vua liền triệu tập tất cả bạn hữu lại mà nói với họ rằng: "Trẫm không còn chớp mắt được nữa và lòng trẫm tan nát vì ưu tư. Trẫm tự nghĩ: trước kia khi trẫm còn quyền thế, trẫm vui sướng và được người ta quý mến, mà giờ đây trẫm lâm cảnh buồn sầu và đau khổ biết bao! Bây giờ trẫm hồi tưởng lại các tai hoạ trẫm đã gây cho Giêru-salem: trẫm đã chiếm đoạt các chén bằng vàng bạc tại đó, và đã ra lệnh tiêu diệt dân Giuđêa cách vô cớ. Trẫm nhìn nhận là vì các việc ấy mà phải khốn khổ như thế này, mà giờ đây trẫm phải buồn bực mà chết nơi đất khách quê người".

 

Bài Ðọc Năm Chẵn: Kh 11, 4-12

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

 

Ðó la hai cây ôliu và hai cây đèn đứng trước nhan Chúa tể cõi đất. Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa từ miệng các ngài phát ra và thiêu hủy thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài, sẽ bị giết như thế. Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng họa xuống mặt đất, bao nhiêu lần tùy ý. Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì Con Thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các ngài, nó sẽ thắng và giết các ngài. Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại; thành phố ấy mang tên tượng trưng là Xơđôm và Aicập, ở chính nơi Chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá. Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong ba ngày rưỡi và không cho phép chôn các ngài trong mộ. Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết, họ sẽ ăn mừng và tặng quà nhau, vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ. Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi. Rồi các ngài nghe một tiếng lớn từ trời bảo: "Hãy lên đây!" Và các ngài lên trời trong đám mây, trước mặt thù địch của các ngài.

 

Bài Tin Mừng: Lc 20, 27-40

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

 

Có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.  Mấy người ấy hỏi Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?"

 

Ðức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.  Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn để kẻ chết sống lại, thì chính ông Môsê cũng đã cho thầy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Ðức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp.  Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống".

 

Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm". Quả vậy, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.

 

Suy niệm: 

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 11/2019)

 

Những người phái Sa-đốc đặt ra cho Chúa Giê-su vấn nạn của tập thể những người không tin có sự sống lại: Một người đã lấy bảy đời chồng, khi sống lại, người này sẽ là vợ của ai? Thực ra đây là một câu hỏi hay và họ đã hỏi đúng chỗ, bởi vì Chúa Giê-su là Thiên Chúa làm người nên Người có thể có câu trả lời thoả đáng cho họ: Khi sống lại trong trời mới đất mới, người ta sẽ không dựng vợ gả chồng, họ sẽ nên như các thiên thần. Đó chính là Nước Thiên Chúa đã đến ngày hoàn tất: một vương quốc hoà bình, công chính, thánh thiện được Chúa Giê-su hiển trị và trao lại cho Thiên Chúa Cha. Nước đó đã bắt đầu tại trần gian, chính là Hội Thánh, nơi qui tụ những người tin vào ơn cứu độ do Đức Ki-tô mang lại.

 

Mời Bạn: “Thiên Chúa không làm nên con cá nếu Ngài chưa làm nên biển cả để nó bơi. Ngài không làm nên con chim, nếu Ngài không dựng nên bầu trời để nó bay. Thiên Chúa cũng sẽ không đặt khát vọng sống bất tử vào lòng người nếu Ngài không dựng nên một thiên đàng để thoả mãn khát vọng đó.” Mầm sống vĩnh cửu được gieo vào lòng bạn, đừng để bất cứ sự gì vùi dập nó đi.

 

Chia sẻ: Chủ nghĩa tiêu thụ có gì ngăn trở người ki-tô hữu hướng về trời mới đất mới?

 

Sống Lời Chúa: Sống Tin Mừng, đón nhận Nước Chúa và hoán cải với tinh thần của một trẻ thơ, đấy là cách chúng ta tham dự vào – là cảm nếm trước – sự sống vĩnh cửu ở đây và ngay lúc này.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa. Xin cho chúng con luôn khát mong đi tìm Chúa, và biết gạt xa chúng con tất cả những gì có thể làm chúng con xa Chúa.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3090
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  25
 Hôm nay:  2077
 Hôm qua:  2408
 Tuần trước:  30567
 Tháng trước:  118712
 Tất cả:  7757604

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn