Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Phùng Văn Thông Minh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ bảy tuần XV thường niên (17/07/2021)

Lời Chúa thứ bảy tuần XV thường niên (17/07/2021)

Lời Chúa thứ bảy tuần XV thường niên (17/07/2021)

 

Bài Đọc Năm Lẻ : Xh 12, 37-42

Lời Chúa trong sách xuất hành

 

37 Hồi ấy, con cái Ít-ra-en nhổ trại rời Ram-xết đi Xúc-cốt, có khoảng sáu trăm ngàn bộ hành, chỉ kể đàn ông không kể trẻ con. 38 Cả một đám đông hỗn tạp cùng lên với họ, mang theo chiên cừu, bò dê, họp thành một đàn súc vật đông đảo. 39 Họ lấy bột đã nhào đưa từ Ai-cập ra mà nướng thành bánh không men, vì bột chưa dậy men ; họ bị trục xuất khỏi Ai-cập, không được chậm trễ, nên ngay cả lương thực cũng không kịp chuẩn bị. 40 Thời gian con cái Ít-ra-en ở Ai-cập là bốn trăm ba mươi năm. 41 Vào đúng ngày chấm dứt bốn trăm ba mươi năm đó, toàn thể các đạo binh của Đức Chúa đã ra khỏi đất Ai-cập. 42 Đó là đêm Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai-cập ; đêm đó thuộc về Đức Chúa, đêm canh thức của toàn thể con cái Ít-ra-en, qua mọi thế hệ.

 

Đáp ca Tv 135,1 và 23-24.10-12.13-15 (Đ. c.1b) 

 

Xướng 1: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.23Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,24gỡ ta thoát khỏi tay thù địch,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Đáp. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Xướng 2: Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,11dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,12dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Xướng 3: Nước Biển Đỏ, Chúa phân làm hai khối,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,14đưa Ít-ra-en lối giữa băng qua,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,15xô xuống biển Pha-ra-ô cùng binh tướng,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Tung hô Tin Mừng 2 Cr 5,19

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn:  Mk 2, 1-5

Lời Chúa trong sách tiên tri Mi-kha

 

1Khốn thay những kẻ nằm trên giường
toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác !
Vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện
vì nắm sẵn quyền bính trong tay.
2Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy,
muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt.
Chúng bắt giữ cả chủ lẫn nhà, cả người lẫn gia nghiệp.
3Vì vậy, Đức Chúa phán như sau :
Ta toan tính giáng hoạ xuống gia tộc này
khiến các ngươi không rút cổ ra được,
cũng không thể ngẩng đầu bước đi, vì thời đó sẽ là thời tai hoạ.
4Ngày ấy, người ta sẽ ngâm thơ chế giễu các ngươi,
sẽ cất lên bài ca than vãn :
“Chúng tôi đã bị huỷ diệt hoàn toàn,
phần đất của dân tôi đã vào tay kẻ khác.
Than ôi, người ta lại tước đoạt của tôi,
và chia đồng ruộng của chúng tôi cho quân phản nghịch !”
5Vì vậy, trong đại hội của Đức Chúa
sẽ chẳng ai chăng dây chia phần cho ngươi.

 

Đáp ca Tv 9,22-23.24-25.28-29.35 (Đ. c.33b)

 

Xướng 1: Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa,
ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt ?23Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ :
họ mắc phải mưu nó đã bày ra.

 

Đáp. Lạy Chúa, xin đừng quên những người nghèo khổ.

 

Xướng 2: Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình,
bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa.25Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng :
“Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu !”
Tư tưởng nó chung quy là vậy.

 

Xướng 3: Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa,
lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công.29Nó phục cạnh xóm làng
giết trộm người vô tội.

 

Xướng 4: Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương,
Chúa để ý, tự tay lo liệu.
Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa,
kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì.

 

Tung hô Tin Mừng 2 Cr 5,19

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mt 12, 14-21

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

 

14 Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.

15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16 Người cấm họ không được tiết lộ Người là ai. 17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : 18 Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta sẽ cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. 20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, 21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 07/2021)

 

Trên đời này, không có tên nào đẹp bằng tên “Giê-su”, bởi vì “Giê-su” có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”. Đức Giê-su, “Thiên Chúa cứu độ” ấy hẳn phải là người có sức mạnh kinh hồn, một trí tuệ sắc sảo, một tài năng độc nhất vô nhị. Thế nhưng, sức mạnh nơi Đức Giê-su là sức mạnh của sự dịu dàng, hiền hòa, của con tim thương xót; trí tuệ nơi Ngài dựa trên lý lẽ cao nhất là lý lẽ của tình yêu; và tài năng của Ngài là tài năng khéo léo của việc phục vụ. Chính vì thế, ta không lạ gì khi thấy Ngài không đành bẻ gãy cây sập giập nát, nhưng nâng nó đứng thẳng lên, cũng chẳng dập tắt tim đèn leo lét, nhưng khơi lại cho nó bừng cháy. Ngài không thất vọng, nhưng vẫn luôn gây hy vọng và khích lệ người yếu kém.

 

Mời Bạn: Khám phá ra khuôn mặt dịu hiền của Đức Giê-su, cung cách đối xử nhân từ của Ngài, thái độ kiên nhẫn và khích lệ người yếu kém tiến bước. Ngài không cứu độ thế giới bằng phương pháp bạo động, nhưng là bất bạo động.

 

Chia sẻ: Tôi thường lớn tiếng và hay cãi vã với ai? Tại sao? Tôi sẽ làm gì để khắc phục thói xấu này?

 

Sống Lời Chúa: Để noi gương dịu hiền và thương xót của Đức Giê-su, tôi sẽ tập không to tiếng với người khác khi gặp điều trái ý.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa thật nhân hậu, hiền lành: Chúa không bẻ gãy cây lau bị giập, cũng chẳng giập tắt tim đèn leo lét. Xin giúp chúng con biết đối xử với nhau trong tình yêu thương và nhân hậu như Chúa.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4057
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  20
 Hôm nay:  1305
 Hôm qua:  3299
 Tuần trước:  26570
 Tháng trước:  105118
 Tất cả:  9385171

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn