Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Maria Nguyễn Đức Vinh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa thứ ba tuần XIII thường niên (30/06/2020)

Lời Chúa thứ ba tuần XIII thường niên (30/06/2020)

Lời Chúa thứ ba tuần XIII thường niên (30/06/2020)

 

Bài Đọc Năm Lẻ:  St 19, 15-29

Lời Chúa trong sách Sáng Thế

 

Khi hừng đông ló rạng, các sứ thần giục ông Lót rằng: "Đứng lên! Đưa vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị phạt." Ông còn đang chần chừ thì hai người khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông và tay hai người con gái ông, vì ĐỨC CHÚA muốn cứu ông; các ngài đưa ông ra và để bên ngoài thành.

 

Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói: "Ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mình! Đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả Vùng. Hãy trốn lên núi kẻo bị chết lây." Ông Lót nói với hai người khách: "Thưa ngài, xin miễn cho! Này, tôi tớ ngài đây đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của ngài đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn lên núi được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp, và tôi chết mất!  Kìa, có một thành khá gần, có thể trốn vào đấy được, thành ấy lại nhỏ. Xin cho tôi trốn vào đó -thành đó nhỏ mà- để tôi được sống." Người nói với ông: "Được, vì nể ông một lần nữa, tôi sẽ không phá đổ thành mà ông nói. Ông hãy mau trốn vào đó, vì tôi không thể làm gì trước khi ông vào đó." Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Xô-a.

 

Khi mặt trời mọc lên trên mặt đất thì ông Lót vào Xô-a. ĐỨC CHÚA làm mưa diêm sinh và lửa từ ĐỨC CHÚA, từ trời, xuống Xơ-đôm và Gô-mô-ra. Người phá đổ các thành ấy và cả Vùng, cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất. Bà vợ ông Lót ngoái lại đằng sau và hoá thành cột muối.

 

Sáng hôm sau ông Áp-ra-ham dậy sớm, đến chỗ ông đã đứng trước mặt ĐỨC CHÚA. Ông nhìn xuống phía Xơ-đôm, Gô-mô-ra và cả Vùng, ông thấy khói từ đất bốc lên như khói một lò lửa!

 

Như vậy, khi Thiên Chúa phá huỷ các thành trong cả Vùng, Thiên Chúa đã nhớ đến ông Áp-ra-ham và đã cứu ông Lót khỏi cuộc tàn phá, khi Người phá đổ các thành nơi ông Lót ở.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn:  Am 3, 1-8; 4, 11-12

Lời Chúa trong sách tiên tri A-mos

 

1Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này,
lời Đức Chúa phán để tố cáo các ngươi,
tố cáo toàn thể thị tộc đã được Ta đưa lên khỏi đất Ai-cập.
Lời ấy nói rằng :
2Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, Ta đã chỉ biết các ngươi thôi.
Vì thế, Ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm.
3Hai người có đồng hành được chăng,
nếu đã không hẹn với nhau từ trước ?
4Trong rừng, sư tử có gầm lên chăng, nếu nó không có mồi ?
Từ trong hang, sư tử tơ có rống lên không,
nếu nó không vồ được mồi ?
5Dưới đất, chim sẻ có sa vào bẫy chăng, nếu không có mồi nhử ?
Bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng, nếu nó không bắt được gì ?
6Giả như tù và rúc lên trong thành,
lẽ nào dân lại không sợ hãi ?
Giả như tai hoạ xảy ra trong thành,
lẽ nào lại không do Đức Chúa ?
7Vì Đức Chúa là Chúa Thượng không làm điều gì
mà không bày tỏ kế hoạch của Người
cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết.
8Sư tử đã gầm lên : ai mà không sợ hãi ?
Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri ?
411Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ
như chính Thiên Chúa đã làm sụp đổ
thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra ;
các ngươi khác nào thanh củi
được rút khỏi đống lửa cháy ;
thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta
- sấm ngôn của Đức Chúa.
12Vậy, hỡi Ít-ra-en, Ta sẽ xử với ngươi như thế này,
và bởi vì Ta sẽ xử với ngươi như vậy nên, hỡi Ít-ra-en,
ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi.

 

Đáp ca Tv 5,5-6a.6b-7.8 (Đ. c.9a)

 

Xướng 1: Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác,
ác nhân đâu được ở với Ngài,6atrước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững !

Đáp. Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con.

 

Xướng 2: Ngài ghét những kẻ làm điều ác,7diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người,
gớm ghê phường giảo quyệt.

 

Xướng 3: Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,
được bước vào nhà Chúa ;
con hết lòng kính sợ,
hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.

 

Tung hô Tin Mừng Tv 129,5

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin mừng: Mt 8, 23-27

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

 

23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26 Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

 

27 Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

 

Suy Niệm

(Trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 06/2020)

 

“Niềm vui và nụ cười là quà tặng của việc sống trong sự hiện diện của Chúa, cũng như tin tưởng rằng ngày mai thì không đáng gì phải lo âu” (Cha H. Nouwen). Sóng gió gầm thét hung hãn quanh chiếc thuyền nhỏ, và sóng gió sợ hãi cũng nổi lên trong lòng các môn đệ yếu lòng tin. Các ông quên rằng chen lẫn tiếng gió gầm sóng vỗ là tiếng thở đều đều của Thầy mình; con thuyền nhỏ nhấp nhô theo sóng nước, nhưng trên chiếc thuyền ấy có Thầy mình đang ngủ ở mũi thuyền. Chả trách gì sau đó Thầy đã quở trách các ông nhát gan, kém lòng tin. Tin rằng có Chúa hiện diện, mọi sự sẽ thay đổi. Với sự hiện diện của Chúa, bão tố cuộc đời vẫn diễn ra, nhưng tâm hồn luôn an bình trong niềm vui sâu lắng.

 

Mời Bạn: “Việc thực hành thánh thiện và quan trọng nhất trong đời sống thiêng liêng là sự hiện diện của Chúa, nghĩa là, mỗi khoảnh khắc ta đều cảm thấy vui tươi vì có Chúa ở cùng” (Thầy Lawrence). Bạn cũng hãy bắt đầu đời sống đức tin bằng việc quan trọng nhất: cảm nhận Chúa hiện diện trong đời bạn mỗi sáng khi thức dậy, trong các việc bổn phận mình làm, các nỗ lực hy sinh vì Chúa, và mỗi tối trước khi đi ngủ.

 

Sống Lời Chúa: Tôi tập ý thức Chúa hiện diện bằng việc dâng ngày mới cho Chúa mỗi buổi sáng: Đọc chậm rãi sốt sắng Kinh Lạy Cha, xin Chúa cho mình sống một ngày tốt lành trong tâm tình người môn đệ Chúa Ki-tô.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa luôn hiện diện bên con, trong con, và với con mọi giây phút. Xin cho con cảm nhận được rằng không gì trong cuộc sống quý giá hơn niềm vui vì có Chúa hiện diện với con. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 3233
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  15
 Hôm nay:  146
 Hôm qua:  4146
 Tuần trước:  37796
 Tháng trước:  120465
 Tất cả:  8511065

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn