Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Phùng Văn Thông Minh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Thứ ba Tuần XI Thường Niên (15/06/2021)

Lời Chúa Thứ ba Tuần XI Thường Niên  (15/06/2021)

Lời Chúa Thứ ba Tuần XI Thường Niên (15/06/2021)

 

Bài Đọc Năm lẻ : 2 Cr 8, 1-9

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô

 

1 Thưa anh em, chúng tôi xin báo cho anh em biết ân huệ Thiên Chúa đã ban cho các Hội Thánh ở Ma-kê-đô-ni-a. 2 Trải qua bao nỗi gian truân, họ vẫn được chan chứa niềm vui ; giữa cảnh khó nghèo cùng cực, họ lại trở nên những người giàu lòng quảng đại. 3 Họ đã tự nguyện theo sức họ, và tôi xin làm chứng là quá sức họ nữa ; 4 họ khẩn khoản nài xin chúng tôi cho họ được phúc tham dự vào việc phục vụ các người trong dân thánh. 5 Họ đã vượt quá điều chúng tôi mong ước là tự hiến mình phụng sự Chúa trước, rồi phục vụ chúng tôi theo ý Thiên Chúa. 6 Vì vậy chúng tôi đã xin anh Ti-tô hoàn thành công việc lạc quyên đó nơi anh em, như anh ấy đã bắt đầu làm.

7 Cũng như anh em từng trổi vượt về mọi mặt : về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lãnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trổi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc quyên này nữa. 8 Tôi nói thế không phải để ra lệnh cho anh em đâu. Nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của người khác để xem lòng yêu mến của anh em chân thành đến mức nào. 9 Quả thật, anh em biết Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào : Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.

 

Đáp ca Tv 145,1-2.5-6a.6b-7a.7b-9a (Đ. c.1b) 

 

Xướng 1: Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !2Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,
sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.

 

Đáp. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

 

Xướng 2: Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ.6aNgười là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi
cùng muôn loài trong đó.

 

Xướng 3: Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,7axử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.

 

Xướng 4: Chúa giải phóng những ai tù tội,8Chúa mở mắt cho kẻ mù loà.
Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
Chúa yêu chuộng những người công chính.9aChúa phù trợ những khách ngoại kiều.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 13,34

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Al-lê-lui-a.

 

Bài Ðọc Năm Chẵn: 1 V 21, 17-29

Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất

 

17 Có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng : 18 “Ngươi hãy đứng dậy, xuống gặp A-kháp, vua Ít-ra-en, ở Sa-ma-ri. Này, nó đang ở trong vườn nho của Na-vốt, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy. 19 Ngươi hãy nói với nó rằng : ‘Đức Chúa phán thế này : Ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư ? -ngươi hãy nói với nó-, Đức Chúa phán thế này : Tại chính nơi chó đã liếm máu Na-vốt, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi’.” 20 Vua A-kháp nói với ông Ê-li-a : “Hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt được ta.” Ông đáp : “Tôi đã bắt được ngài làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. 21 Người phán : “Này, Ta sẽ giáng tai hoạ xuống trên ngươi : Ta sẽ xoá sạch hậu duệ ngươi, Ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của A-kháp trong Ít-ra-en, đang bị ràng buộc hay được tự do. 22 Ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Gia-róp-am, con của Nơ-vát, và như nhà Ba-sa con của A-khi-gia, vì ngươi đã chọc giận Ta và đã làm cho Ít-ra-en phạm tội.” 23 Đức Chúa cũng tuyên án phạt I-de-ven rằng : “Chó sẽ ăn thịt I-de-ven trong cánh đồng Gít-rơ-en. 24 Kẻ nào thuộc về A-kháp mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây.”

 

25 Thật, không hề có ai như vua A-kháp, đã liều lĩnh làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, vì bị hoàng hậu I-de-ven xúi giục. 26 Vua sẽ làm chuyện rất ghê tởm là đi theo các tượng thần, như dân E-mô-ri, những kẻ Đức Chúa đã đuổi khuất mắt con cái Ít-ra-en.

 

27 Khi nghe những lời ấy, vua A-kháp xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. 28 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng : 29 “Ngươi có thấy A-kháp đã hạ mình trước mặt Ta thế nào không ? Vì nó đã hạ mình trước mặt Ta, nên Ta sẽ không giáng hoạ trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó, Ta sẽ giáng hoạ xuống nhà nó.”

 

Đáp ca Tv 50,3-4.5-6a.11 và 16 (Đ. x. c.3a)

 

Xướng 1: Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

 

Đáp:.Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương,
vì chúng con đắc tội với Ngài.

 

Xướng 2: Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

 

Xướng 3: Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.
Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

 

Tung hô Tin Mừng Ga 13,34

al-lê-lui-a. al-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Mt 5, 43-48

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mátthêu

 

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

 

Suy niệm:

(trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 6/2021)

 

Trong tiếng Hy lạp, có bốn từ khác nhau để nói về tình yêu: tình yêu gia đình ruột thịt, tình yêu nam nữ, tình bạn, tình yêu vô vị lợi. Tương tự, tiếng Việt cũng dùng những từ “yêu”, “thương”, “mến”, v.v… để nói về những sắc thái khác nhau của tình yêu. Chúa Giê-su dạy chúng ta yêu kẻ thù nhưng không phải như yêu người thân của mình. Ngài có kể những người như Phi-la-tô hay Hê-rô-đê là môn đệ yêu dấu được tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa Tiệc Ly đâu! Thế nhưng, chắc chắn Ngài cũng yêu họ và muốn họ được cứu độ. Ngài cầu nguyện cho họ, và nhất là, trước khi từ trần trên cây thập giá, Ngài đã xin Chúa Cha tha thứ tội lỗi của những kẻ giết Ngài. Ngài đã lấy chính mạng sống mình để đền bù tội lỗi của muôn người, trong đó có họ, có cả chúng ta. Chúng ta đã chẳng được Ngài yêu thương cứu độ ngay khi còn là tội nhân, nghĩa là “kẻ thù” của Ngài là gì?

 

Mời Bạn: Tình yêu mà Chúa dạy chúng ta là tình yêu không loại trừ ai, tình yêu vô vị lợi, chỉ mong đem lại cho họ hạnh phúc đời đời, cho dù có phải hy sinh đến cả tính mạng của mình. Tình yêu đó sẵn sàng đón nhận cả những vô ơn, xúc phạm, ngược đãi người khác gây ra mà không hề đáp trả lại bằng oán ghét, báo thù… Chính vì thế, yêu thương là dấu hiệu nhận biết chúng ta là môn đệ Chúa Ki-tô. Cũng vì thế mà đạo Ki-tô được mệnh danh là đạo của tình yêu.

 

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho một người mà bạn tự nhiên thấy không ưa, và bày tỏ một cử chỉ thân thiện với người ấy mỗi khi có dịp gặp.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin kiện toàn tình yêu của chúng con để  con có thể yêu người như Chúa yêu con.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày: 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 4083
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  13
 Hôm nay:  3837
 Hôm qua:  3881
 Tuần trước:  28009
 Tháng trước:  109302
 Tất cả:  9177160

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn