Giáo xứ Tân Thái Sơn  - Giáo Hạt Tân Sơn Nhì - Giáo Phận Sài Gòn - LM chính xứ: Phêrô Nguyễn Quốc Tuý - LM Phó xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn Và Giuse Phùng Văn Thông Minh - "KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG NÀO CAO CẢ HƠN TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐÃ HY SINH TÍNH MẠNG VÌ BẠN HỮU CỦA MÌNH." (Ga:15,13) Ave Ma-ri-a - "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 28) - Thành Lập Và Quản Trị Trang Web: Giuse Trần Đình Cánh.

Lời Chúa Lễ Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời (15/08/2021)

Lời Chúa Lễ Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời (15/08/2021)

Lời Chúa Lễ Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời  

 

Các Bài Đọc Lễ Vọng (chiều 14/08)

 

Bài Đọc 1: 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2

Lời Chúa trong sách Sử Biên Niên quyền thứ nhất.

 

15 3 Ngày ấy, vua Đa-vít triệu tập toàn thể Ít-ra-en về Giê-ru-sa-lem để rước Hòm Bia của Đức Chúa lên chỗ vua đã dọn sẵn. 4 Vua cũng tập hợp con cháu ông A-ha-ron và các thầy Lê-vi. 15 Con cháu Lê-vi mang Hòm Bia Thiên Chúa đúng như ông Mô-sê đã truyền theo lệnh của Đức Chúa, là dùng đòn mà khiêng trên vai.

 

16 Vua Đa-vít truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca.

 

16 1 Người ta đưa Hòm Bia Thiên Chúa vào đặt giữa Lều vua Đa-vít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa. 2 Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Đa-vít nhân danh Đức Chúa chúc phúc cho dân.

 

Đáp ca Tv 131,6-7.9-10.13-14 (Đ. c.8)

 

Xướng 1: Này đây khi ở Ép-ra-tha,
chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia,
chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia-a.7Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự,
phủ phục trước bệ rồng.

 

Đáp. Lạy Chúa, xin đứng dậy,
để cùng với hòm bia oai linh Chúa,
ngự về chốn nghỉ ngơi.

 

Xướng 2: Ước chi hàng tư tế của Ngài
mặc lấy sự công chính,
kẻ hiếu trung với Ngài
được cất tiếng hò reo.10Vì vua Đa-vít, trung thần của Chúa,
xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.

 

Xướng 3: Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.14Người phán :
Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,
Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.

 

Bài Đọc 2: 1 Cr 15,54b-57

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô

 

54b Thưa anh em, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng ! 55 Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ? 56 Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. 57 Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

 

Tung hô Tin Mừng Lc 11,28

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Al-lê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Lc 11,27-28

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca.

 

27 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

 

Các Bài Đọc Lễ Chính Ngày (15/08)

 

Bài Đọc I : Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab

Lời Chúa trong sách Khải Huyền 

 

11 19a Tôi là Gio-an, tôi thấy Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ.

12 1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời : một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. 2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. 3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời : đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. 4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. 5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. 6a Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc ; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở. 10ab Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời :

 

“Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ,
giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền,
và Đức Ki-tô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính.”

 

Đáp ca Tv 44,10.11-12.16 (Đ. x. c.10b)

 

Xướng 1: Hàng cung nữ, có những vì công chúa,
bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai,
trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy.

 

Đáp. Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương
điểm trang lộng lẫy toàn vàng Ô-phia.

 

Xướng 2: Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai,
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.12Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái,
hãy vào phục lạy : “Người là Chúa của bà.”

 

Xướng 3: Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước,
vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.

 

Bài Đọc II: 1 Cr 15,20-27 

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô

 

20 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. 21 Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. 22 Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình : mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về Người. 24 Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha.

 

25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, 27 vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô.

 

Tung hô Tin Mừng

Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Đức Ma-ri-a được rước lên trời, muôn vàn thiên sứ hoan hỷ mừng vui. Allê-lui-a.

 

Bài Tin Mừng: Lc 1,39-56

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

 

39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

 

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”

 

56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 

Suy niệm:

(Trích trong 5 phút Lời Chúa tháng 08/2021)

 

Đặc ân Đức Ma-ri-a được đưa về trời cả xác hồn là sự hoàn thành hoàn hảo của những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Mẹ trong suốt cuộc đời dương thế khi Chúa chọn gọi Mẹ tham gia cách đặc biệt vào chương trình cứu độ nhân loại nơi Đức Giê-su Ki-tô. Cả cuộc đời Đức Trinh Nữ Ma-ri-a suy gẫm những sự mầu nhiệm ấy trong lòng (x. Lc 2,51) được kết tinh thành bài tụng ca “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” để tạ ơn Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ những điều cao cả. Được hưởng những hồng ân cao cả thì cũng được mời gọi tìm kiếm những điều cao cả. Mẹ đã không để những hồng ân đó vô hiệu khi trở thành người cộng tác tuyệt hảo nhất vào công trình cứu chuộc của Đức Ki-tô, Con Mẹ.

 

Mời Bạn: Biết bao nhiêu lần trong đời, chúng ta đã buông mình theo những điều nhỏ nhen, thấp hèn như: sự ích kỷ, thành kiến, sự đố kỵ, những ảo tưởng, những của cải vật chất chóng qua… mà quên rằng chúng ta cũng được hưởng những hồng ân cao cả qua phép Rửa tái sinh. Mẹ Ma-ri-a nhắc chúng ta đừng dừng lại ở những gì thuộc mặt đất này. Trái lại hãy nhớ rằng mình có là gì cũng là nhờ ơn Chúa, và đừng để những ơn ấy ra vô hiệu (x. 1Cr 15,10), nhưng hãy dùng chúng để tìm kiếm Nước Chúa.

 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày hãy ôn lại “những điều cao cả Chúa đã làm cho tôi” và quyết tâm sống sao cho xứng với những hồng ân đó. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hợp với Mẹ Ma-ri-a, chúng con dâng lời ngợi khen Chúa vì những điều cao cả Chúa thực hiện nơi Mẹ. Xin Chúa giúp con nhận ra những hồng ân kỳ diệu Chúa thực hiện trong đời con. Amen.

 

Trích Dẫn 01 Câu Lời Chúa Trong Ngày:

 


Trở lại      In      Số lần xem: 6439
Tin tức liên quan
Tin tức mới cập nhật
Video
Trở Lại Đi Con Ơi ! - Ca Đoàn Thánh Gia
Liên kết website
Thống kê
 Trực tuyến :  18
 Hôm nay:  3588
 Hôm qua:  2978
 Tuần trước:  30110
 Tháng trước:  101737
 Tất cả:  9493298

Copyright @ 2013 Giáo Dân Tân Thái Sơn

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin vui lòng gửi qua Email: Canhtanthaison@gmail.com

Thiết kế bởi webso.vn